Iedereen sport mee, ook minder valide dorpsgenoten

5-7-2018 door: Redactie
In de HALLO Horst aan de Maas van week 16 schreven we dat wat ons betreft iedereen mee moet kunnen doen aan sport en spel in Horst aan de Maas. Extra aandacht in dat stuk ging uit naar doelgroepen waar dat meedoen niet vanzelfsprekend is.

Zo hadden we het over kinderen en over mensen met een fysieke uitdaging. Ook zij moeten kunnen sporten. Daarom gaan wij voor een volledige uitvoering van Agenda 22 (het Europees verdrag waarin dit afgesproken is). Tevens riepen we in dat stuk op om goede ideeën met ons te delen, en gelukkig is dat gebeurd.

Want sporten voor onze minder valide dorpsgenoten is nog lang niet zo vanzelfsprekend, bleek toen we werden uitgenodigd door een sportieve, maar minder valide, actieveling. Bezig met de voorbereiding om de Nijmeegse vierdaagse in een rolstoel te volbrengen en ons voedend met ideeën hoe ook deze groep nog actiever te krijgen. Want als gemeente hebben we inzicht in wie er minder valide is, welk aanbod van sport we hebben, en welke mogelijkheden er zijn voor mensen waar een financiële drempel is. Als we die zaken aan elkaar verbinden kan ook deze groep meedoen. Tijdens de raadsvergadering op 3 juli hebben we opgeroepen deze doelgroep speerpunt te maken in ons sportbeleid. We zijn er nog lang niet, maar stap voor stap gaan we voor ons einddoel. Want sport moet écht voor iedereen toegankelijk zijn.

Roy Bouten,
PvdA Horst aan de Maas

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie