Slechte start CVI: afspraak is afspraak

7-6-2018 door: Redactie
De natte voeten van 93 en 95 vormden een keerpunt in hoe we met de Maas om willen gaan. Dergelijke hoge waterstanden waren overigens sinds 1926 niet meer voorgekomen. De maatschappelijke en economische schade waren enorm. Ruimte geven aan de Maas werd het nieuwe credo.

Projecten zoals de reactivering van de Oude Maasarm (Ooijen-Wanssum) en de hoogwatergeul bij Lomm zijn projecten die de Maas meer ruimte geven. Onlangs is gestart met de aanleg van de Centrale VerwerkingsInstallatie (CVI) aan het Raaieind in Grubbenvorst. Daar meren straks de schepen aan gevuld met zand uit de aan te leggen hoogwatergeulen bij Grubbenvorst en Lottum. Waarom doen we dat zo? Door centraal te verwerken blijft het landschap bij Grubbenvorst en Lottum aantrekkelijk en is er geen geluidsoverlast. We gingen 10 jaar geleden niet over één nacht ijs. Met name de verkeersveiligheid, de landschappelijke inpassing en geluidshinder waren belangrijke aandachtspunten. De vele fietsers gaan niet samen met druk vrachtverkeer. En dan is het 2018. De aanleg is gestart en het vracht­verkeer kwam direct op gang. De ­tijdelijke verkeersoplossing is in strijd met de afspraken. Eerst een veilige verkeersoplossing dan pas vrachtwagens, was toch de logische afspraak? Los van de veiligheid is het nu of zandhappen of door de modder rijden. Een onacceptabele situatie. We vragen DCM om zich te houden aan de afspraken. Dit wil DCM toch ook niet zo? Het gaat hier om de veiligheid van onze inwoners. Bovendien werken we zo niet bepaald aan draagvlak voor deze ontwikkeling die veel impact heeft op de Parel aan de Maas.

Richard van der Weegen,
PvdA Horst aan de Maas

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie