Huisvesting arbeidsmigranten

31-5-2018 door: Redactie
Huisvesting van arbeidsmigranten moet meer worden gespreid en moet fatsoenlijk zijn. Dat blijkt uit een onderzoek van TipHorstaandeMaas.nl. Een onderzoek dat is uitgevoerd naar aanleiding van de in Melderslo ontstane onrust na de mogelijke komst van arbeidsmigranten naar Camping het Engelke in Melderslo.

Als Partij van de Arbeid delen we de mening dat spreiding integratie bevordert en voor minder overlast kan zorgen. Het gaat hierbij om concrete zaken als het correct aanbieden van afval, op de juiste manier gebruiken van parkeerplaatsen en communiceren met buren. Juist die zaken die ervoor zorgen dat je met elkaar kunt communiceren en samenleeft. Als PvdA zijn we dan ook blij dat we als coalitie niet kiezen voor grootschalige short-stay huisvestigingsmogelijkheden in of nabij de dorpen. Migranten die zich permanent willen vestigen, huisvesten zich in de dorpen, schrijven zich als inwoner in en uit en integreren als inwoner van Horst aan de Maas. Deze reguliere woonbehoefte nemen we expliciet op in de volkshuisvestelijke opgave waarbij we oog hebben voor draagkracht van de betreffende gemeenschap. Ook dat huisvesting moet deugen, onderschrijven we volledig. We hebben afgesproken in te zetten op het Keurmerk van de Stichting Normering Flexwonen als voorwaarde voor ondernemers en huisvesters. Deze norm kent de onderdelen ruimte en privacy, sanitair, veiligheid en hygiëne, voorzieningen, informatievoorziening en brandveiligheid. Arbeidsmigranten zijn nodig voor onze economie, maar dan wel onder de juiste voorwaarde en op de juiste plaats gehuisvest. Een uitdaging die we als gemeente, met de ondernemers op moeten pakken.

Roy Bouten,
PvdA Horst aan de Maas

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie