Heerlijk wonen in Horst aan de Maas

26-4-2018 door: Redactie
Het is goed wonen in onze gemeente. In Horst aan de Maas bouwen we al jaren naar behoefte. Dat is slim bouwen, precies genoeg. Toch liggen er de komende jaren grote uitdagingen voor ons. Hoe bouwen we de juiste woningen in de juiste hoeveelheden en op de juiste plek?

Bevolkingscijfers waarschuwen ons al jaren voor krimp. Meer ouderen, minder jongeren en op termijn dus minder inwoners. Nieuw blijven bouwen zoals we dat altijd hebben gedaan is bouwen voor leegstand in de toekomst. Dat willen we als Partij van de Arbeid voorkomen. Hoe denken we dat te doen? De komende jaren komen naar verwachting veel niet-woningen beschikbaar waarin wonen goed mogelijk en wenselijk is. Ook tijdelijke woonvormen bieden kansen om voor de komende 15 jaar goede, betaalbare woningen toe te voegen in grote en kleinere kernen voor jongeren, ouderen en woonurgenten. Bij de ontwikkeling van de woningvoorraad volgen we de demografische ontwikkelingen nauwgezet. De verhouding koop- versus huurwoningen is in onze gemeente 80 procent koop en 20 procent huur. Sociale huurwoningen zijn er te weinig en worden helaas alleen in de grootste kernen mondjesmaat toegevoegd. Daarnaast zien we een druk op de leefbaarheid in sociale huurwoningwijken door concentratie van nieuwkomers, anderstaligen en inwoners met GGZ-problematiek. Als PvdA pleiten we ervoor geen huurwoningen te verkopen zolang er geen nieuwe gebouwd worden. Tevens moeten we door een stevige samenwerking tussen gemeente en woningcorporatie zorgen voor een goede verdeling van doelgroepen over meerdere buurten en dorpen en behoud prettig samenleven in woonwijken. Heeft u daar ideeën over? Laat het ons weten.

Roy Bouten, PvdA Horst aan de Maas

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie