Partij van de Arbeid nodigt je uit

9-11-2017 door: Redactie
Maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen, dat lijkt nog ver weg, maar dat is het niet voor de huidige gemeenteraadsleden en mensen die de ambitie hebben hun stem ook te laten horen in de politiek in Horst aan de Maas.

De Partij van de Arbeid Horst aan de Maas organiseert op gezette tijden zogenaamde ‘klapstoelzittingen’, waar op een informele, gezellige manier belangrijke onderwerpen besproken worden die met politiek te maken hebben. Hele gewone onderwerpen dus, want politiek gaat over het alledaagse leven. Hoe lossen we die gevaarlijke verkeerssituatie op, hoe zorgen we ervoor dat kinderen in gezinnen waar het financieel minder gaat mee kunnen doen met school, sport en cultuur? Hoe zorgen we ervoor dat iedereen die kan werken ook werk heeft. Hoe heten we nieuwkomers welkom en zorgen we voor een goede integratie? Klapstoelzittingen, een team van eigen programmamakers en de jaarlijkse werkplaatsdag hebben geleid tot kandidaten voor de gemeenteraad en een belangrijke kring van meedenkers en meedoeners. Vertrouwde namen als Birgit op de Laak, Roy Bouten, Richard van der Weegen en Jan Wijnen en nieuwe krachten als Anita Wagenaar, Fuat Yilmaz, Marjolein Selen, Ans Coppus, Piet Berden en Piet Selen. Een sociale en goedwerkende aanpak van zorg en het tegengaan van uitsluiting en armoede zijn belangrijke redenen waarom deze mensen en ook Maria Zanders en Marlies Schreurs van harte meedoen. Echte omvorming van wonen, industrie en agribusiness naar een groene ecologisch verantwoorde toekomst zijn de drijfveren van Jan van Dijk, Eric Seuren en Piet Berden om actief te willen zijn voor de Partij van de Arbeid. Een sociaal en groen Horst aan de Maas staat ons voor ogen, daar werken we nu aan samen met anderen in het bestuur en de raad en daar hebben we ideeën over de toekomst. Zaterdag 18 november 13.00 uur is de volgende openbare klapstoel­zitting, in MFC de Zwingel in Melderslo, je bent van harte uitgenodigd daar mee te komen doen.

Birigit op de Laak,
PvdA Horst aan de Maas

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie