Handhaving

12-10-2017 door: Redactie
Je maintiendrai, ik zal handhaven. Dat is het motto op ons rijkswapen. In Horst aan de Maas moet die handhaving, gezien recente notities over bijna alles gaan. Specifiek worden genoemd: constructieve veiligheid, geluid, groen en ecologie en cultuurhistorie. Maar ook bijvoorbeeld alcoholgebruik.

Wat kunnen we ons daarbij voorstellen? Burgers en bedrijven die zich aan de afgesproken spelregels moeten houden, voorkómen van overlast zoals stank, geluid, luchtvervuiling. Als we aannemen dat de lucht, het water en de ruimte van ons allemaal zijn, wie ziet daar dan op toe en controleert? Wat te doen met mooie verhalen over technologie en luchtwassers, als enkele malen per week het doordringend ruikt naar champignonmest, kippen of varkens, al naar gelang de windrichting, of de beken vervuild zijn? Hoe moet het met de allesbranders? Wat te doen aan het cowboygedrag van tractorchauffeurs in de bebouwde kom en daarbuiten, verloedering van stukjes buitengebied en omgeving van monumenten? En zijn jongeren en hun ouders ook niet zelf verantwoordelijk als het gaat om uitgaansgedrag? Er liggen dus grote uitdagingen op het gebied van ‘handhaving’, vooral in het communicatie proces met betrokkenen, burgers en ondernemers, maar ook in de toedeling van middelen en personeel, want alles heeft zijn prijs.

Jan van Dijk,
PvdA Horst aan de Maas

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie