Poll week 9 2018

1-3-2018 door: Redactie
Ambtelijk taalgebruik hoort bij de overheid

Het Limburgs Parlement heeft onlangs een motie van de SP aangenomen die het ambtelijk taalgebruik in beleidsstukken moet tegengaan. De partij vindt dat beleidsnota’s en dergelijke voor iedereen begrijpelijk moeten zijn. Daarnaast wil zij dat het gebruik van Engelse termen en vakjargon zoveel mogelijk wordt vermeden. De motie werd met 24 tegen 19 stemmen aangenomen.

Prima initiatief van Provinciale Staten. Wie wel eens een officieel stuk van de overheid onder ogen heeft gehad, weet dat je door het gebruik van ‘ambtenarentaal’ en andere moeilijke woorden al snel de draad kwijt raakt. Als de politiek zo graag dichtbij de bevolking wil staan, dan moet ze er ook voor zorgen dat de mensen begrijpen wat er wordt gezegd. Overigens zijn het niet alleen ambtenaren die zich hier aan schuldig maken. Van de gebruiksaanwijzing van een simpele kruimeldief is soms al niets te maken.

Aan de andere kant hoort dat formele taalgebruik nu eenmaal bij overheden. Beleidsnota’s en dergelijke worden met zorg samengesteld en dienen te kloppen, dan ontkom je soms niet aan het gebruik van vakjargon. Bovendien, het zijn toch vaak de ambtenaren zelf die hier mee te maken krijgen.

Ambtelijk taalgebruik hoort bij de overheid. Wat vindt u?

eens: 38 procent
oneens: 62 procent

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie