Poll week 8 2018

22-2-2018 door: Redactie
Drugsoverlast moet door de regio gedragen worden

Onlangs is er door een Venlonaar bij gemeente Horst aan de Maas een aanvraag ingediend voor een coffeeshop in Horst aan de Maas. Het idee hierachter is dat op die manier de drugsoverlast in de regio verminderd wordt. Aanleiding hiervoor is dat de vraag naar softdrugs momenteel groter is dan het aanbod. De Venlose aanvrager geeft hierbij aan dat dit leidt tot illegale verkoop, wat weer drugsoverlast tot gevolg heeft. Één coffeeshop in Horst aan de Maas zou volstaan om aan de vraag te voldoen.

Enerzijds zorgt dit er voor dat zo de problematiek door de regio gedragen wordt, waardoor de overlast zich niet ophoopt in één gemeente. Het betreft immers slechts één coffeeshop, waarbij de aanvrager benadrukt alles op legale wijze te willen doen. Hij wil de coffeeshop dan ook openen op een plaats waar de overlast minimaal is. Anderzijds zorgt dit er wel weer voor dat hiermee drugstoeristen hun weg naar Horst weten te vinden, waardoor op die manier het probleem alleen maar verschoven wordt. Dan is het beter dat dit probleem zich in de gemeente Venlo concentreert, waardoor ze er daar de focus op kunnen leggen.

Drugsoverlast moet door de regio gedragen worden. Wat vindt u?

eens: 41 procent
oneens: 59 procent

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie