Poll week 7 2018

14-2-2018 door: Redactie
De politieke partijen in Horst aan de Maas lijken te veel op elkaar

Landelijk zijn er vaak duidelijk verschillen te zien tussen de politieke partijen. Lokaal is dat wat lastiger. Tijdens debatten blijkt dat de partijen het op veel punten eens zijn met elkaar. Met het oog op de aankomende gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 21 maart zou het toch handig zijn als de inwoners een duidelijke keuze kunnen maken voor welke partij ze willen gaan.

De partijen verschillen gewoonweg niet zoveel. Alle partijen willen ongeveer hetzelfde voor de burgers in de gemeente. Uiteraard vinden alle partijen dat de burgers veilig moeten zijn, dat toerisme belangrijk is en dat er meer vrijwilligers moeten komen. Ze verschillen lichtelijk in aanpak, maar in principe willen ze allemaal hetzelfde.

Het is juist helemaal niet zo dat de partijen veel op elkaar lijken. Natuurlijk zijn ze het op algemene zaken eens; dat zijn zaken waar iedereen in Nederland het wel over eens is. Het is aan de debatleiders om scherpe vragen en stellingen te verzinnen waarbij de tegenstellingen duidelijker aan het licht komen. Inhoudelijk verschillen de partijen genoeg, maar daar moet wel op ingespeeld worden. De politieke partijen in Horst aan de Maas lijken te veel op elkaar. Wat vindt u?

eens: 51 procent
oneens: 49 procent

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie