Poll week 36 2017

7-9-2017 door: Redactie
Maatregelen tegen geluidsoverlast van feesten zijn nodig

In de gemeente Horst aan de Maas vinden regelmatig feesten en festivals plaats waar zowel overdag als ’s avonds en ’s nachts flink wat geluid wordt geproduceerd. Afgelopen weekend vond het muziekfestival Wild Kingdom in Horst bijvoorbeeld plaats, maar ook festivals als Beatz & Bandz en Lottum, Merlinpop in Meerlo en Gaellus Open Air in Tienray kunnen voor omwonenden geluidsoverlast veroorzaken. Ook door kermissen, die bijna ieder kerkdorp jaarlijks wel één heeft, kunnen buurtbewoners overlast ervaren.

Maar ach, omwonenden hebben maar één of enkele keren per jaar wat last hebben van het geluid van feesten. Zo’n ramp is dat niet. Verder brengen feesten en festivals de inwoners van Horst aan de Maas bij elkaar. Ze zijn goed voor de sociale cohesie binnen de gemeente, en dat is belangrijk. Door regelmatig feestjes en festivals te organiseren, blijven de dorpen bruisend en leefbaar.

Toch kan ook worden gezegd dat ergernissen door geluidsoverlast de saamhorigheid juist verminderen. Daarnaast is het misschien ook wel goed om het geluid wat zachter te zetten tijdens sommige evenementen. Dat zou een hoop gehoorschade onder festivalgangers kunnen schelen en wat maken die paar decibel minder nou uit? Bovendien is een goede nachtrust voor veel mensen ook geen overbodige luxe.

Maatregelen tegen geluidsoverlast van feesten zijn nodig. Wat vindt u?

Eens 75%
Oneens 25%

Bespreking

Maatregelen tegen geluidsoverlast van feesten zijn nodig. Het merendeel van de stemmers van de poll van week 36, 75 procent, is het hiermee eens. Deze mensen vinden dat de muziek wel wat zachter mag tijdens de vele feestjes en festivals die Horst aan de Maas kent. Ze dragen als argumenten aan dat de harde muziek op feesten sowieso al veel gehoorschade veroorzaakt onder de aanwezigen. Hoeveel mensen hebben er al last van permanent gesuis of gepiep in de oren als gevolg van een avondje stappen? En als zelfs omwonenden er ’s nachts wakker van liggen, kan een beetje zachter geen kwaad. Bovendien zijn ergernissen door geluidsoverlast niet goed voor het gemeenschapsgevoel, terwijl dat gevoel juist versterkt moet worden door feesten. Dat is ook meteen het argument dat de 25 procent van de tegenstemmers waarschijnlijk aandraagt: feestjes zijn goed voor de verbindingen tussen de inwoners van Horst aan de Maas, ze brengen mensen bij elkaar en houden de gemeente leefbaar. Daarnaast is het slechts enkele of zelfs maar één keer raak voor omwonenden, dat moet ook niet te groot gemaakt worden en daar moeten de mensen maar tegen kunnen.

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie