Poll week 30 2017

27-7-2017 door: Redactie
Zwemdiploma zou verplicht moeten zijn

Uit een onderzoek van gemeente Horst aan de Maas onder kinderen in het basisonderwijs en de eerste twee klassen van het voortgezet onderwijs, blijk dat het merendeel van de kinderen met een niet-Nederlandse achtergrond geen zwemdiploma heeft. Na het zomerseizoen van 2016 constateerde ook de Reddingsbrigade Nederland dat de zwemvaardigheid in ons land hard afneemt. Het aantal reddingen uit een levensbedreigende situatie en het aantal dodelijke slachtoffers van zwemrecreatie nam vorig jaar opnieuw toe. Uit het vorig jaar verschenen rapport Zwemmen in Nederland blijkt dat het aantal zwemdiploma’s, met name B en C, dat wordt gehaald juist afneemt. Dat komt onder meer door het verdwijnen van het schoolzwemmen, aldus de Reddingsbrigade. Ook in Horst aan de Maas is sinds 2004 het schoolzwemmen afgeschaft. Zou het, met het oog op deze ontwikkelingen, niet veel beter zijn om een zwemdiploma, al is het maar A, te verplichten?

Aan de andere kant: een EHBO-diploma is eveneens niet verplicht en ook dat kan in sommige gevallen levens redden. Daarnaast kost het volgen van zwemlessen geld, en niet iedereen kan dit betalen. Zwemdiploma zou verplicht moeten zijn. Wat vindt u?

Bespreking
Een zwemdiploma, al is het maar diploma A, zou voor iedereen verplicht moeten zijn. Dat is de mening van het merendeel van de stemmers op de poll van twee weken geleden. 92 procent is het eens met deze stelling. Gemeente Horst aan de Maas heeft onlangs een onderzoek gedaan onder leerlingen van de basisschool en de eerste twee klassen van het voortgezet onderwijs, en daaruit is echter gebleken dat het merendeel van de kinderen met een niet-Nederlandse achtergrond geen zwemdiploma heeft. Ook de Reddingsbrigade in Nederland heeft al geconstateerd dat de zwemvaardigheid in Nederland afneemt. Ondertussen zijn vorig jaar zowel het aantal dodelijke slachtoffers als het aantal reddingen uit levensbedreigende situaties in het water toegenomen. Om het aantal slachtoffers en reddingen weer te laten dalen, is een zwemdiploma volgens veel lezers een must-have.

De overige 8 procent kijkt waarschijnlijk naar de financiële kant van het plaatje. Zwemlessen zijn duur en niet iedereen kan dit zomaar betalen. Behalve dat zijn zaken als EHBO- of reanimatiediploma’s ook niet verplicht, terwijl het hebben van zulke diploma’s net zo goed levens kan redden.

 

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie