Poll week 27 2018

5-7-2018 door: Redactie
Met fusies gaat identiteit van dorpen verloren

Je ziet het tegenwoordig steeds meer: verenigingen, fanfares, scholen en zelfs gemeentes die fuseren om er samen iets beters van te kunnen maken. Een voorbeeld is basisschool De Klimboom uit Swolgen en Mariaschool uit Tienray, die per 1 augustus samengaan. Vaak is een teruglopend ledenaantal het argument dat aangedragen wordt, maar ook efficiëntie komt hierbij om de hoek kijken. Samen krijg je gewoonweg meer gedaan. Voor iemand die voor tien personen iets moet regelen, is het in principe een kleine moeite om dit ook voor twintig personen te doen, als je toch eenmaal bezig bent. Dat is dan net zo handig en veel gezelliger met twintig personen in tegenstelling tot twee losse clubjes van tien. Allemaal onder één nieuw gezicht, met een nieuwe identiteit en met een meer regionaal karakter.

Het nadeel hiervan is dan wel weer dat steeds meer dorpen hun eigen verenigingen en clubs en dergelijke verliezen en hiermee ook een stukje identiteit van het dorp verloren gaat. Veel dorpen zijn gebouwd op een hecht verenigingsleven en veel mensen vinden trots en geborgenheid in hun eigen clubje. Fuseren met een andere partij zorgt er voor dat deze hechte band uit elkaar getrokken wordt. Het is niet meer iets eigens en je moet toch toegeven dat je niet zonder de andere partij kan.

Met fusies gaat identiteit van dorpen verloren. Wat vindt u?

Uitslag:

Eens: 60 procent
Oneens: 40 procent

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie