Poll week 16 2018

19-4-2018 door: Redactie
Politieke partijen horen vast te houden aan standpunten

Op het moment dat dit geschreven wordt zijn de politieke partijen van de gemeente Horst aan de Maas nog volop in overleg over de te vormen coalitie. Een proces waarbij veel ideeën worden uitgewisseld, over en weer voorstellen gedaan worden, de partijen elkaar beter leren kennen, maar bovenal compromissen gesloten moeten worden. Daar is geen ontkomen aan. Waar veel standpunten elkaar kruisen, sneuvelen er enkele om zodoende een samenwerking tot stand te kunnen brengen. Sommige partijen moeten water bij de wijn doen om überhaupt een zegje te kunnen hebben in de coalitie. Liever dat er een paar standpunten sneuvelen, dan dat een partij helemaal niet in de coalitie komt. Democratie is nu eenmaal gefundeerd op het feit dat iedereen iets te zeggen heeft.

Anderzijds kun je het zien als kiezersbedrog als een partij inlevert op bepaalde punten, om op die manier samen te kunnen werken met andere partijen. Veel kiezers hebben na een hoop wikken en wegen een keuze kunnen maken voor een partij. Eén bepaald standpunt kan de doorslag geven voor de stemkeuze. Wat is de waarde van die stemkeuze als juist het doorslaggevende punt sneuvelt? En als dan net dat ene punt doorgang vindt waardoor je niet voor die andere partij koos? Waarom steken de partijen moeite in het promoten van standpunten als deze toch vervallen in de coalitievorming? Politieke partijen horen vast te houden aan standpunten. Wat vindt u?

EENS: 69 procent
ONEENS: 31 procent

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie