Poll week 14 2017

6-4-2017 door: Redactie
Ik ruim ook wel eens andermans rotzooi op

Kent u de ‘zappers’? Dit zijn zogenoemde zwerfafvalpakkers. Mensen die regelmatig een rondje door hun buurt maken en het zwerfvuil dat zij tegenkomen opruimen. Omdat ze van een schone omgeving houden en het fijn vinden als ze het er netjes bijligt. Gemeente Horst aan de Maas deelt nu zwerfafvalkarretjes uit aan deze zappers, zodat zij het afval dat ze opruimen daarin kunnen doen. Het is goed dat er zulke mensen zijn. Mensen die oog hebben voor hun omgeving en die niet te beroerd zijn om rommel op te ruimen wanneer ze het zien. Zo dragen we met z’n allen een steentje bij aan een schonere wereld.

Er zullen ook mensen zijn die zich afvragen waarom zij andermans rotzooi op moeten ruimen. Dan is het einde toch zoek? Tenslotte is iedereen verantwoordelijk voor zijn eigen afval. Als het steeds voor je wordt opgeruimd, leer je het nooit. En waar ligt dan de grens? Als je één papiertje opraapt van iemand anders, dan kun je wel bezig blijven. Straks verwacht iedereen dat jij toch wel hun afval opruimt. Dat is natuurlijk niet de bedoeling.

Ik ruim ook wel eens andermans rotzooi op. Wat vindt u?

Uitslag
Eens 85%
Oneens 15%

Bespreking
Rotzooi op straat? Een meerderheid van de stemmers op onze poll van twee weken geleden zegt dat hij dit wel eens opruimt. Daarmee volgen ze in de voetsporen van de zogenoemde zwerfafvalpakkers. Mensen die regelmatig een rondje door hun buurt maken en het zwerfvuil dat zij tegenkomen opruimen. Omdat ze van een schone omgeving houden en het fijn vinden als ze het er netjes bijligt. De voorstanders zijn niet te beroerd om rommel op te ruimen wanneer ze het zien. Zo dragen we met z’n allen een steentje bij aan een schonere wereld, vinden zij.

De overige 15 procent denkt er niet aan om het afval dat andere mensen op straat gooien, op te gaan ruimen. Daar beginnen ze niet aan. Dan is het einde toch zoek? Tenslotte is iedereen verantwoordelijk voor zijn eigen afval. Als het steeds voor je wordt opgeruimd, leer je het nooit. En waar ligt dan de grens? Als je één papiertje opraapt van iemand anders, dan kun je wel bezig blijven. Straks verwacht iedereen dat jij toch wel hun afval opruimt.

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie