Poll week 13 2018

29-3-2018 door: Redactie
Een referendum heeft wel degelijk meerwaarde

Inwoners van Horst aan de Maas stemden op woensdag 21 maart niet alleen voor de nieuwe gemeenteraad, maar mochten net als de rest van Nederland ook in een raadgevend referendum hun mening geven over de nieuwe Wet op inlichtingen- en veiligheidsdiensten. In totaal stemde 53,7 procent van de inwoners voor de wet, 40,9 procent tegen en 5,4 procent blanco. De uitslag in Horst aan de Maas is overigens in strijd met de landelijke uitslag, waarbij de meerderheid tegen stemde. Vanaf juli 2015 kent Nederland de Wet raadgevend referendum. Die wet stelde burgers in staat de overheid corrigerend advies te geven. De uitslag was niet bindend. Onlangs werd het referendum door de overheid afgeschaft. Goed dat door middel van zo’n referendum naar de mening van het volk wordt gevraagd. Het is een goede manier om burgers meer invloed te geven. Referenda kunnen ervoor zorgen dat kiezers actiever deelnemen aan het publieke debat.

Aan de andere kant kun je je afvragen waar we dan volksvertegenwoordigers voor hebben? Zij vertegenwoordigen toch de stem van het volk en weten wat er speelt? En is het bovendien niet veel beter om de beslissing over complexe dossiers aan degenen over te laten die er verstand van hebben?

Een referendum heeft wel degelijk meerwaarde. Wat vindt u?

Eens: 62%
Oneens: 38%

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie