Poll week 11 2018

15-3-2018 door: Redactie
Er mag extra geld gestoken worden in kleine scholen

Kleine scholen in dorpen en steden krijgen opnieuw extra steun om sluiting te voorkomen, dat heeft minister Slob (Onderwijs). Het kabinet geeft nu 120 miljoen euro uit aan zo'n 2.000 scholen met minder dan 145 leerlingen en daar komt na dit jaar 20 miljoen euro bij. Slob vindt dat kinderen dicht bij huis naar school moeten kunnen.

Inderdaad, het is belangrijk dat kinderen de mogelijkheid hebben in hun eigen kern naar school te gaan. Een school draagt daarnaast bij aan de leefbaarheid van een dorp. De binding van de leerlingen met het dorp gaat compleet verloren als ze in een andere kern naar school moeten gaan. “Als de school vertrekt, vertrekken vaak ok jonge gezinnen”, zegt minister Slob.

Aan de andere kant is het natuurlijk van de gekke als er geld gestoken wordt in een school waar misschien maar twintig kinderen op zitten en die niet rendabel is. Is het dan niet veel beter wanneer kleine scholen gaan fuseren en samen zorgen voor één krachtige school met voldoende leerlingen?

Er mag extra geld gestoken worden in kleine scholen. Wat vindt u?

uitslag
79 procent eens
21 procent oneens

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie