Poll week 10 2018

8-3-2018 door: Redactie
Ik heb het gevoel dat mijn stem telt

De strijd om de kiezer woedt inmiddels in alle hevigheid. Manifestaties, flyeracties en ouderenmiddagen: de politieke partijen halen alles uit de kast om er maar voor te zorgen dat de inwoners van Horst aan de Maas op 21 maart op hen stemmen. Er zijn stemwijzers die het ons makkelijker moeten maken om een keus te maken en wie het aandurft worstelt zich door de zes verkiezingsprogramma’s heen. Je wilt er namelijk wel voor zorgen dat jouw stem naar de juiste partij gaat. Want, roept de politiek, jouw stem telt. Er wordt geluisterd naar wat het volk wil en waar ze juist op tegen is. Jouw mening wordt gewaardeerd en meegenomen in de plannen, beloven de partijen. Maar dat is toch allemaal verkiezingspraat? Loze beloften die, zodra de coalitie is gevormd, al weer vergeten zijn. Nu kom je ze op welke buurtvergadering tegen, maar na de verkiezingen verdwijnen de partijleden weer langzaam naar de achtergrond. Dan kun je roepen wat je wilt, maar wordt er toch niet geluisterd.

Ik heb het gevoel dat mijn stem telt. Wat vindt u?

eens: 55 procent
oneens: 45 procent

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie