Plataanbomen blijven staan

14-9-2017 door: Redactie
Diverse bewoners van de Dr. van de Meerendonkstraat in Horst hebben de afgelopen periode geklaagd over overlast van de plataanbomen in de straat. Gemeente Horst aan de Maas heeft echter besloten om niet in te grijpen.
maskTop
Plataanbomen  blijven staan
maskBottom

De buurtbewoners klaagden onder andere over bladval, vogelpoep en grote dode takken. Naast deze meldingen waren er ook meldingen over fysieke klachten. Bewoners zouden last hebben van allergische reacties, waarschijnlijk door de bladharen van de plataan. Deze kunnen irritatie veroorzaken bij onder andere de ogen en de keel en daarover bestaan ergernissen bij een aantal buurtbewoners. Onlangs is één van de bomen zelfs doelbewust vergiftigd, zegt de gemeente. In de stam zijn diverse gaten geboord, die zijn gevuld met een bestrijdingsmiddel. Hierdoor is de boom deels afgestorven. Wie de dader is, is niet bekend.

De gemeente heeft ondanks de klachten besloten om de laanstructuur te behouden en de platanen te laten staan in de huidige vorm. Mochten er bomen wegvallen, dan zal de gemeente deze invullen met een andere soort. Om tot dit besluit te komen is Jitse Kopinga als onafhankelijke deskundige ingeschakeld. Hij adviseerde niet in te grijpen. De bomen aan de Dr. Van de Meerendonkstraat zijn namelijk een belangrijk onderdeel van de groene hoofdstructuur. Ook is het reduceren van de kroon, iets wat de buurtbewoners voorstelden, geen duurzame oplossing, zegt de gemeente. De bomen zullen dan namelijk vaker onderhouden moeten worden, terwijl de klachten maar deels worden weggenomen. Volgens Kopinga is er wat de allergieën betreft ook onvoldoende aanleiding om te platanen te rooien. Hij geeft in zijn advies aan dat er geen verwarring moet ontstaan tussen allergische reacties en mechanische prikkelingen, ofwel irritaties door bladharen.

Naast deze argumenten van de gemeente, ervaren verder niet alle bewoners van de Dr. Van de Meerendonkstraat overlast van de platanen. Er zijn ook geluiden van omwonenden die de bomen juist in de huidige staat willen behouden. “Zij hechten veel waarde aan het statige groene karakter van de straat en zien de bomen als een groene buffer tussen de bestaande woningen en de nieuwe ontwikkelingen bij Hof te Berkel”, laat de gemeente weten.

Tip of mail de redactie Druk dit artikel af
Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie