Plannen voor coffeeshop

21-2-2018 door: Redactie
Een Venlonaar heeft bij gemeente Horst aan de Maas een aanvraag ingediend voor een coffeeshop in Horst aan de Maas. Deze coffeeshop moet in samenwerking met de gemeente worden geopend en onder andere de drugsoverlast in de regio verminderen.

Eén van de redenen vóór het openen van een coffeeshop is dat de vraag naar softdrugs momenteel groter is dan het aanbod. Dat levert volgens de aanvrager meer illegale verkoop op, wat drugsoverlast tot gevolg heeft. Eén coffeeshop in Horst aan de Maas zou volstaan om aan de vraag te voldoen.

De aanvrager benadrukt alles op legale wijze te willen doen en de coffeeshop te willen openen op een plaats waar de kans op overlast minimaal is. Verder wil de aanvrager een registratieplicht voor bezoekers van de shop, is strenge controle van belang en gaat het nadrukkelijk alleen om softdrugs. Harddrugs blijven buiten spel. Het plan van de Venlonaar staat op de agenda van de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 13 maart.

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie