Plannen supermarkt America

2-8-2017 door: Redactie
Er zijn serieuze plannen voor een nieuwe supermarkt in America. De stichting Brood op de Plank onderzoekt nu of de inwoners van het dorp behoefte hebben aan een buurtsuper.

In april van dit jaar sloot de Spar-supermarkt in America haar deuren. De ondernemers hadden al eerder aangegeven dat het voortbestaan van de winkel in gevaar was doordat er te weinig klanten kwamen. De sluiting van de supermarkt was een grote teleurstelling voor het dorp. “Voordat het zover kwam is er met verschillende partijen, waaronder de stichting Brood op de Plank en de ondernemer, overleg gevoerd om te kijken of het tij nog gekeerd kon worden”, geeft Hay Mulders namens de stichting aan. “Dat is helaas niet gelukt.” Wel zijn er nu concrete initiatieven om de supermarkt nieuw leven in te blazen, aldus Mulders. “We zijn als stichting door de initiatiefnemers gevraagd om de behoefte naar een supermarkt te peilen onder de inwoners. Daarvoor hebben we een enquête uitgezet. De meerderheid van de reacties is tot nu toe alleen maar positief.” Volgens Mulders is het nadrukkelijk niet de bedoeling dat de nieuwe winkel onder de vlag van de Spar wordt gevoerd. “Het hoeft niet eens per se een landelijke keten te zijn. Er is ook ruimte voor een lokale formule.” Als de plannen daadwerkelijk doorgaan, dan is het voornemen om dit jaar nog de nieuwe winkel te openen. “De inwoners zijn nu aan zet”, zegt Mulders. “Als we graag een supermarkt in het dorp willen, dan moeten we er ook gaan winkelen.”

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie