Paters en nonnen - Klooster Nazareth Horst

10-8-2017 door: Redactie
In het van oorsprong katholieke Horst aan de Maas staat in ieder dorp een kerk. Naast het gebedshuis hadden of hebben verschillende kernen ook nog een eigen klooster. Daar werden paters opgeleid, meisjes onderwezen en ouderen verzorgd. Sommige kloosters zijn inmiddels gesloopt en andere hebben nog altijd een prominente plek in het aangezicht van het dorp. In deze serie duiken we in de geschiedenis van enkele kloosters. In deze aflevering: Klooster Nazareth in Horst.
maskTop
Paters en nonnen - Klooster Nazareth Horst
maskBottom

Rond de tweede helft van de 19e eeuw besloot een groep vrouwen uit Tilburg naar Horst te verhuizen. Zij noemden zichzelf de Zusters van de Liefde en betrokken het klooster Nazareth, dat voorheen werd aangeduid als het Huis van den H. Joachim. Aan het eind van de 19e eeuw vond er een conflict plaats tussen de Zusters van de Liefde en de Horster taalschool en in 1891 besloten de zusters Horst te verlaten. Een jaar later, in 1892, werd het klooster opnieuw bewoond. Dit keer betrok een groep zusters, bestaande uit zes kloosterzusters en een hulpzuster uit Grubbenvorst, het pand. De 19e en 20e eeuw vormden een tijd waar beroepsonderwijs een grote rol speelde. Jongens en meisjes stroomden vanuit de lagere school door naar een beroepsopleiding om rond hun 15e levensjaar aan het werk te gaan. De bewoonsters van het klooster in Horst hadden in hun vorige klooster, het Ursulineklooster, de taak van onderwijzeres op zich genomen. Ook in hun nieuwe woonplaats besloten zij zich te wijden aan het onderwijs en in 1892 openden zij een bewaarschool met handwerkonderwijs. Een jaar later openden de zusters een lage school voor meisjes en gaven zij het klooster een nieuwe naam: Nazareth.

Van meisjesschool naar jongenscollege

Zo’n 60 jaar later besloot de provinciaal overste van de orde het klooster op te heffen vanwege een terugloop in het aantal roepingen. De onderwijstaken van de zusterorde werden overgenomen door de Zusters van het Kostbaar Bloed uit Tienray. Het bestuur van de Sint-Lambertuskerk nam de kleuterschool en de lage meisjesschool over. Na het vertrek van de Ursulinezusters werd er een begin gemaakt aan de bouw van een schoolgebouw voor de lage meisjesschool. Deze werd gebouwd aan de Doolgaardstraat. De Ursulinezusters boden na het begin van de bouw het klooster Nazareth te koop aan in De Linie. Het Provincialaat van de Congregatie van de Missionarissen van de H. Familie te Oudenbosch was zeer geïnteresseerd. Na enkele jaren van onderhandelingen tussen de zusters en de missionarissen van de H. Familie werd er een overeenkomst bereikt. Ter voorbereiding van de komst van een jongenscollege werden door de bisschop van Roermond eisen gesteld. Zo mochten de missionarissen van de H. familie alleen intrekken in het Nazareth klooster als zij geen leerlingen jonger dan zestien jaar aan zouden nemen. Noch mochten zij leerlingen van zestien jaar en ouder die in aanmerkingen zouden komen voor een studie aan een normaal klein-seminar toelaten op hun school.

Blauwdruk voor het huidige onderwijs­programma

Het college opgericht door de missionarissen van H. Familie werd gezien als een vorm van middelbaar onderwijs. De komst van het college vervulde de wens van vele Horstenaren om na de lagere school door te stromen naar middelbaar onderwijs, in plaats van te gaan werken. Aan het college voor Late Roepingen werd niet alleen priesteronderwijs gegeven, maar ook onderwijs dat aansloot bij de op dat moment gangbare gymnasiumopleiding. Rond 1959 werd de school toegankelijk voor alle jongens, niet alleen voor katholiek geïnteresseerde jongens. In 1964 werd er een curriculum ontwikkeld dat aansluit bij het huidige havoprogramma. Tegen de tijd dat het College in 1966 werd opgegeven, waren de Horstenaren de mogelijkheid om naar middelbaar onderwijs door te stromen als vanzelfsprekend gaan beschouwen. In 1975 werd besloten dat het klooster plaats moest maken voor een winkelcentrum. Klooster Nazareth ging tegen de vlakte en een winkelcentrum genaamd Kloosterhof verrees uit de as. Tegenwoordig herinnert alleen de naam Kloosterhof de Horster gemeenschap nog aan de geschiedenis van Klooster Nazareth, maar de visie van vernieuwend onderwijs leeft voort in de huidige middelbare school het Dendron College.

Bronnen: Oud Horst in het Nieuws- Horster Historiën deel 5 (J.A.M.M. Janssen)

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie