Opening Bijenoase

22-3-2017 door: Redactie
Horst heeft sinds woensdag 22 maart een officiële Bijenoase. De oase werd tijdens Boomfeestdag in gebruik genomen door gedeputeerde Hubert Mackus van provincie Limburg en wethouder Paul Driessen van gemeente Horst aan de Maas.
maskTop
Opening Bijenoase
maskBottom

Zij werden daarbij geholpen door leerlingen van basisscholen de Twister, Doolgaard en Weisterbeek. De Bijenoase is een initiatief van onder andere Stichting Landschap Horst aan de Maas, Imkervereniging Horst e.o en IVN de Maasdorpen. Het doel van de oase is om de kennis van en betrokkenheid met de natuur te vergroten.

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie