Onderzoek naar vervoer op afroep

11-1-2018 door: Redactie
"Het is een hype op het platteland om vraaggestuurd openbaar vervoer aan te bieden, maar het moet natuurlijk wel aansluiten bij de reizigers.” Dat zegt student Sjors de Ridder. Hij doet onder andere in de Peel-regio onderzoek naar de behoeften van reizigers op het gebied van vervoer op afroep.
maskTop
Onderzoek naar vervoer op afroep
maskBottom

Sjors de Ridder, student ruimtelijke planning aan de Wageningen Universiteit, doet een onderzoek naar voorkeuren van gebruikers rondom vraagafhankelijk openbaar vervoer op het platteland. De Ridder onderzoekt twee regio’s. Deze koos hij op basis van het gemiddeld beeld van het Nederlandse platteland. Een van de twee regio’s is ‘De Peel’, waaronder ook een aantal kernen van Horst aan de Maas valt. Daarom heeft hij onder andere dorpsraden in de gemeente Horst aan de Maas gevraagd zijn enquête te verspreiden.

De student geeft aan dat er in diverse regio’s in het land veel initiatieven rondom vraaggestuurd openbaar vervoer zijn opgericht. “Om de Peel bereikbaar te houden, zijn er in de loop der tijd verschillende vervoersdiensten ontstaan”, vertelt De Ridder. “Denk hierbij aan de wensbus of -auto, de OV-shuttle, regiotaxi en de lijntaxi. Op andere plekken zijn weer heel andere initiatieven, dat varieert. Ik onderzoek de eigenschappen van elk systeem en kijk welke er zijn en of er een optimale samenstelling is.”

Hij kijkt daarbij vooral naar de behoefte van reizigers: hoe ver van tevoren willen zij hun vervoer maximaal reserveren? Wat willen ze ervoor betalen? Hoe moeten routes lopen en welke voertuigen zijn favoriet? Dorpsraden in Horst aan de Maas kregen onlangs een verzoek om een enquête onder haar inwoners te verspreiden. De resultaten wil de student terugkoppelen naar regiovervoerders en gemeenten. De Ridder heeft ook contact gehad met de organisaties van de wensbussen in de regio, zegt hij. “Dat is ook een soort vervoer op afroep, maar met een hele andere organisatie. Ik heb de organisaties van de wensbussen benaderd, zodat ze zich niet overvallen voelen. Maar de resultaten van het onderzoek richten zich op algemene conclusies, waaruit je mogelijk vervoerstypes kunt afleiden. Er komt niet uit dat vervoerders moeten kiezen voor de ene of de andere vorm, maar het onderzoek biedt wel aanknopingspunten die laten zien wat de gebruikers het liefste zien.”

De Peelregio is een interessante, geeft De Ridder aan. “Arriva is hier in 2016 begonnen en er zijn diverse ontwikkelingen geweest. De vraag is nu of al hun keuzes wel aansluiten bij de bewoners en of het vervoer nog toereikend is.” De Ridder heeft al voldoende reacties op zijn enquête om uitspraken te kunnen doen, maar “hoe meer reacties, hoe betrouwbaarder het onderzoek.” Geïnteresseerden kunnen hun mening tot half januari laten weten via een enquête. Kijk daarvoor op sites.google.com/view/vervoeropafroep/

Sjors de Ridder verwacht de resultaten van zijn onderzoek in maart bekend te kunnen maken.

Tip of mail de redactie Druk dit artikel af
Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie