Onderzoek naar glasvezel buitengebieden

13-12-2013 door: Redactie
Gemeente Horst aan de Maas gaat een onderzoek doen naar de behoefte van bewoners in de buitengebieden aan een glasvezelaansluiting en de technische en financiële mogelijkheden om dit te realiseren. Hiervoor moet de gemeenteraad op 17 december eerst beslissen of het budget van 30.000 euro beschikbaar wordt gesteld.
Het idee van de enquête komt voort uit het burgerinitiatief Iedereen glasvezel. Deze werkgroep is van mening dat iedereen moet kunnen beschikken over een glasvezelaansluiting, dus ook de bewoners van de buitengebieden. In september overhandigde de groep 1.250 handtekeningen van bewoners uit de buitengebieden en ‘vergeten wijken’ aan verantwoordelijk wethouder Paul Driessen. De gemeenteraad besliste hierop een onderzoek in te willen stellen naar de mogelijkheden van realisatie van glasvezel buiten de ‘beglaasde kernen’.

Woordvoerder van het burgerinitiatief, Bert Nobel, laat weten dat de groep tevreden is met het voorstel voor de enquête. “We zijn blij dat we eindelijk serieus genomen worden. Het is natuurlijk wel eerst zien, dan geloven, maar het is al een goed teken dat er nu wat politieke druk achter onze actie staat.” Nobel benadrukt nogmaals het belang van een glasvezelverbinding voor de buitengebieden. “Er zijn op dit moment ongeveer 1.400 adressen in Horst aan de Maas die zijn uitgesloten van snel internet. Omdat deze gebieden vaak ook geen kabelaansluiting hebben, zijn ze afhankelijk van een trage verbinding. Deze bewoners kunnen nu bijvoorbeeld geen gebruik maken van zorg op afstand en ook werken op afstand is moeilijk. Snel internet is een nutsvoorziening, die zou niet overgeleverd moeten worden aan de marktpartijen zoals Reggefiber die alleen vanuit eigen financieel belang handelen. Het wordt tijd dat de gemeente hier werk van gaat maken”, aldus Bert Nobel.

Met de enquête wordt gekeken of de bewoners van de buitengebieden ook daadwerkelijk behoefte hebben aan een glasvezelaansluiting en welke voorwaarden zij hier aan stellen. Daarnaast wordt onderzocht wat de mogelijkheden van realisatie zijn en hoe dit financieel geregeld kan worden, stelt wethouder Driessen. Daarnaast is de gemeente met de provincie mogelijkheden voor subsidie of een pilot aan het bekijken. Wie het onderzoek uit gaat voeren, is nog niet duidelijk. “Maar de regie blijft hoe dan ook bij gemeente en initiatiefgroep”, aldus Driessen.

Netwerkbeheerder Reggefiber besloot begin 2013 om geen glasvezelkabel aan te sluiten in de buitengebieden van Horst aan de Maas. Volgens Reggefiber was in de buitengebieden maar geringe interesse in glasvezel. Bert Nobel: “Reggefiber heeft inderdaad een onderzoek uitgevoerd. Maar uit de geluiden die wij horen uit de buitengebieden blijkt dat er wel degelijk behoefte is aan glasvezel.” Wethouder Driessen geeft aan dat in het onderzoek ook gekeken wordt naar mogelijke andere partijen voor realisatie van een netwerk. Hij verwacht dat het onderzoek minimaal een half jaar in beslag gaat nemen.

De gemeenteraad beslist op 17 december over het budget voor het onderzoek.

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie