Een nieuwe koers, een uniek event

2-11-2017 Advertorial
De Stichting Ondernemersprijs Horst aan de Maas heeft een nieuwe koers ingezet. Een koers die in de ogen van het bestuur van de Stichting meer recht doet aan deze tijd.
maskTop
Een nieuwe koers, een uniek event
maskBottom

Na dertien edities is de uitreiking van de Ondernemersprijs als event gegroeid en verankerd in ondernemend Horst aan de Maas en de regio. Desalniettemin ontstond de behoefte om een andere koers te varen en om de uitreiking, die dit jaar op 23 november plaatsvindt, ook op een moderne, innovatieve en interactieve wijze te laten plaatsvinden.

De aanloop naar 23 november
Brenda Linders en Niek Geurts hebben onze geledingen versterkt. Daarnaast is met stake-holders gebrainstormd over de nieuwe opzet.

Wat is er veranderd?
De selectiecommissie, die elk jaar uit de voorgedragen kandidaten de drie genomineerden selecteerde en aan de jury voorlegde, is omgevormd tot een Adviesraad. De Adviesraad bestaat uit o.a. voorzitters van enkele ondernemersverenigingen in Horst aan de Maas, een gemeentelijk bestuurder, de winnaar(s) van de ondernemersprijs van het vorige jaar, bestuurders uit het onderwijs en wordt voorgezeten door Leon Litjens.

Deze Adviesraad benadert zelf 3 kandidaten die op basis van vastgestelde criteria passen bij een bepaald thema. Dat thema is dit jaar Internationaal Ondernemen. De kandidaten zijn bezocht door de jury. En op 23 november zal de jury haar oordeel kenbaar maken.

Het Event op 23 november
Naast de uitreiking van de ondernemersprijs, willen we drie jonge ondernemers een podium bieden, die zich via een pitch aan het publiek voorstellen. Uiteindelijk bepaalt het publiek, via een app, op wie ze ‘hun geld willen zetten’. De uiteindelijke winnaar zal een voucher ontvangen met de mogelijkheid om deze in te wisselen t.b.v. hun onderneming. Ook wordt aandacht besteed aan de junior ondernemersprijs. Een initiatief van O-Twee en het Citaverde College waar MBO leerlingen een onderneming starten. Dit jaar werd de Easy Hang gekozen als onderneming met het meeste potentieel. Zij zijn gecoached door Sociaal Kapitaal.

De avond in de Mèrthal wordt gepresenteerd door Rens de Jong en hij wordt daarbij ondersteund door Sjors Rodenburg. Zij maken gebruik van een zgn. buzzmaster. Wat dat betekent kunt u zelf komen ontdekken, maar feit is dat het interactief en daardoor heel boeiend wordt. Deze heren zullen ons in een arena-achtige omgeving door de avond leiden, waarbij het publiek op interactieve wijze intensief wordt betrokken.

De genomineerde ondernemers, de bezoekers, de jury, de Adviesraad, kortom alle aanwezigen, zullen getuige kunnen zijn van een interactieve avond met als hoogtepunt de uitreiking van de Ondernemersprijs Horst aan de Maas. Wilt u in de Mèrthal erbij zijn, kunt u on-line E-tickets bestellen op www.ondernemersprijshorstaandemaas.nl.
Dit mag u niet missen.

Johan Janssen, voorzitter

Namens de Stichting Ondernemersprijs
Horst aan de Maas.

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie