Omwonenden willen uitstel uitvoering NGB

26-10-2016 door: Redactie
Belangenverenigingen Stichting Wakker Dier en Behoud de Parel uit Grubbenvorst en omwonenden van het Nieuw Gemengd Bedrijf (NGB) in Grubbenvorst stonden dinsdag 25 oktober in de rechtbank weer tegenover de initiatiefnemers van het bedrijf. Met een voorlopige voorziening proberen ze te voorkomen dat het NGB met de verleende omgevingsvergunning aan de slag kan.
maskTop
Omwonenden willen uitstel uitvoering NGB
maskBottom

Provincie Limburg verleende inmiddels de omgevingsvergunning voor het pluimveebedrijf aan de Witveldweg in Grubbenvorst. Het gaat om een pluimveebedrijf met 1,1 miljoen kippen met slachterij, afvalzuiveringsinstallatie en bio-energiecentrale, dat deel uitmaakt van het Nieuw Gemengd Bedrijf (NGB). De omgevingsvergunning die het College van Gedeputeerde Staten van provincie Limburg verleende, werd afgelopen zomer goedgekeurd door de Raad van State. De omwonenden en belangenorganisaties gingen hier echter tegen in hoger beroep.

De omwonenden vrezen stank- en geluidsoverlast. Daarnaast zijn zij bang dat de veehouderij schadelijk zal zijn voor hun gezondheid. In afwachting van een definitieve uitspraak op hun beroep, verzoeken de omwonenden de voorzieningenrechter een voorlopige voorziening te treffen. Hiermee vragen ze uitstel van de uitvoering van de omgevingsvergunning. Indien de rechter hen gelijk geeft, kan het NGB nog niet met het plan vooruit tot de uitspraak op hoger beroep is gedaan. De voorzieningenrechter doet doorgaans binnen twee weken uitspraak.

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie