Laag Omzetbelastingtarief voor geneesmiddelen

2-11-2017 Advertorial
U merkt er waarschijnlijk niet zo veel van, maar de grootste belastingopbrengst voor de overheid wordt gevormd door de Omzetbelasting. Bij vrijwel alles wat u koop betaalt u Omzetbelasting. Deze belasting wordt door de verkoper aan u doorberekend en afgedragen aan de Belasting­dienst. Het algemene tarief voor de Omzetbelasting is 21 procent. Voor eerste levensbehoeften is er een laag tarief van 6 procent.

Door: Mathieu Hooijmaijers RB Belastingadviseur
Het is natuurlijk altijd arbitrair wat eerste levensbehoeften zijn. Bekend is het voorbeeld van konijnenvoer dat onder het lage Omzetbelastingtarief valt van 6 procent, terwijl over caviavoer 21 procent Omzetbelastinag moet worden afgedragen. De gedachte hierachter is dat konijnen uiteindelijk voor menselijke consumptie (voedsel) bedoeld zijn, cavia’s (althans in Nederland) niet. Tegenwoordig zijn konijnen echter meestal gezelschapsdieren, net als cavia’s. Het Omzetbelastingtariefverschil is dus een overblijfsel uit de oude doos.

Over geneesmiddelen zou in principe geen misverstand moeten bestaan. Dit zijn bijzonder noodzakelijk geachte goederen waarvoor het lage tarief nu juist bedoeld is. Toch is er discussie ontstaan over het lage tarief voor geneesmiddelen. Eind vorig jaar besliste de Hoge Raad zonnebrandmiddel en tandpasta ook te kwalificeren als geneesmiddel. Deze (volgens de regering) onbedoelde uitbreiding van het lage Omzetbelastingtarief, leidde tot een lagere belastingopbrengst en ook (weer volgens de regering) tot een complexe afbakenings- en uitvoeringsproblematiek. Of het ook leidde tot lagere prijzen is niet bekend.

In elk geval heeft de overheid het Belastingplan 2018 aangegrepen om de wet aan te scherpen. Vanaf 2018 ziet het lage Omzetbelastingtarief alleen nog maar op geneesmiddelen waarvoor een handelsvergunning zoals bedoeld in de Geneesmiddelenwet benodigd is en dus niet meer op tandpasta en zonnebrandmiddel. Daarmee is de oude situatie van voor de uitspraak van de Hoge Raad herstelt.

Het is niet te verwachten dat dit het einde van alle discussies rondom het lage Omzetbelastingtarief betekent, deze discussie is van alle tijden. Daarom wordt er al jaren voor gepleit om één uniform Omzetbelastingtarief in te voeren. Dit zou een aanmerkelijke vereenvoudiging zijn. Als eerste stap hierin wil het nieuwe kabinet het lage BTW tarief optrekken van 6% naar 9%, maar dat is controversieel omdat dit juist de armen in de samenleving zou treffen.

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie