Negen lintjes uitgereikt in Horst aan de Maas

26-4-2017 door: Redactie
In Horst aan de Maas hebben negen inwoners woensdag 26 april een Koninklijke Onderscheiding ontvangen. Acht mensen werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau, de negende werd benoemd tot Ridder.
fotoMasker
Vorige foto
Vorige foto

In Melderslo kreeg zowel Dré Vaessen (72) als zijn echtgenote Toos Vaessen-Donners (69) een lintje. Vaessen stond aan de wieg van de ontwikkeling en verfijning van een mestdroog-en verwerkingsinstallatie voor de pluimveehouderij. Hij was hiermee hét voorbeeld van een innovatieve agrariër die meedacht over bescherming van het milieu. Van 1994 tot 2000 was hij tevens lid van een werkgroep van Centrum Landbouw en Milieu (CLM) met deelnemers van de sector intensieve veehouderij. Onder leiding van CLM werd gesproken over problemen en mogelijke oplossingen in de sector met betrekking tot milieu. Vanaf 2003 is hij vrijwillig senior expert bij Stichting PUM Nederlandse senior experts. Deze stichting heeft als doel armoedebestrijding en duurzame ontwikkeling van de sociale economie op vier continenten. Hij heeft tot op heden zeventien missies voor PUM verricht naar onder meer Uganda, Nepal, Turkije, Malawi en Sierra Leone. Vaessen wordt omschreven als een zeer gewaardeerde expert, met een grote vakbekwaamheid en kundigheid. Op lokaal niveau zet hij zich onder meer in voor de KBO in zijn dorp en is hij vrijwilliger bij de dorpsdagvoorziening. Dré Vaessen werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Zijn echtgenote Toos Vaessen-Donners is in de periode tussen 1990 en 2012 ongeveer 25 keer met de Stichting Nederlandse Lourdesbedevaart voor Zieken (NLZ) mee geweest naar Lourdes als vrijwilliger. Daarnaast was zij bestuurslid en vrijwilliger van De Zonnebloem afdeling Melderslo, met als aandachtspunt het bezoekwerk. Vanaf 2014 gaat zij jaarlijks als vrijwillig verpleegkundige een week mee met een regionale Zonnebloemvakantie. Zij is mantelzorger geweest en is vrijwilliger bij de plaatselijke KBO.

Hay Emonts (62) uit Horst kreeg een onderscheiding voor zijn inzet als raadslid voor het CDA in de gemeente Horst aan de Maas. Tevens was hij bijna 17 jaar lid van de commissie Samenleving van de gemeente Horst aan de Maas (en diens voorgangers) en is hij vanaf 2014 voorzitter van die commissie. Hij heeft diverse functies bekleed binnen voetbalvereniging RKsv Wittenhorst gedurende meer dan 30 jaar, was lid van de medezeggenschapsraad van Basisschool Meuleveld Horst, voorzitter van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van Stichting Katholiek Onderwijs Overkwartier tijdens de fusieperiode van 2003 tot 2005 en is secretaris van Stichting WinterZon Festival.

Koos Hermans-Mooren (76) uit Broekhuizenvorst werd eveneens verrast met een Koninklijke Onderscheiding. Zij is vanaf 1963 lid van ZijActief Broekhuizenvorst. In de beginjaren is zij een aantal jaren voorzitter geweest van de vereniging. Eind jaren 60 tot midden jaren 70 was zij bestuurslid van de Jeugdraad Broekhuizenvorst. Al vele jaren poetst zij twee keer per jaar de kerk en het koper in de kerk en zij was 30 jaar lid van de avondwakegroep bij Parochie H. Naam Jezus Broekhuizenvorst. Verder was zij bestuurslid van Fanfare Broekhuizenvorst en Ooyen en bijna 15 jaar vrijwilliger bij De Zorggroep locatie Horst, waar ze hielp bij diverse activiteiten en wekelijks een bezoek bracht aan cliënten. Zij is vanaf 2001 lid van de uitvoeringscommissie van Gemengde Zangvereniging Con Brio Broekhuizen-Broekhuizenvorst. En sinds november 2015 is mevrouw Hermans-Mooren maandelijks gastvrouw bij de Dorpsdagvoorziening Broekhuizen / Broekhuizenvorst. Samengevat betekent dit dat zij zich in totaal méér dan 50 jaar inzet voor de samenleving. 

Geert Huijs (56) uit Lottum zet zich al 35 jaar in voor de vrijwillige brandweer. Hij startte zijn carrière bij de brandweer in 1981 als repressief vrijwilliger. In 1995 werd hij benoemd tot bevelvoerder en in 1998 volgde de benoeming tot brandmeester. Uiteindelijk heeft hij zich opgewerkt tot postcommandant van de vrijwillige brandweer post Lottum. Hij heeft diverse opleidingen gevolgd en zich zo steeds verder ontwikkeld. Ook is hij vanaf 1998 werkzaam als brandweerinstructeur en leidt hij op die manier nieuwe manschappen op. Hij was in 2005 mede-initiatiefnemer van de actie ‘Brandveilig wonen’, een initiatief waarbij mensen geïnformeerd worden over de noodzaak van rookmelders in huis. 

Huub Jeucken (69) uit Broekhuizen is vanaf 1981 als vrijwilliger actief voor voetbalvereniging SVEB in diverse functies, onder meer bestuurslid, onderhoud groen op en rond velden en coördinatie vrijwilligers groen en coördinatie onderhoud en beheer gebouwen en facilitaire zaken. Tot op heden verzorgt hij nog steeds de entreeheffing bij thuiswedstrijden en de tweewekelijkse loterij. Daarnaast is hij voorzitter van de ‘Vrienden van de Fanfare’ St. Nicolaas Broekhuizen.

In America kreeg Lei Keijsers (65) een onderscheiding. Hij was onder meer bestuurslid van voetbalvereniging AVV America, hoofdtrainer van de selectie van AVV America, hoofdtrainer van de selectie van voetbalvereniging RKsv Melderslo en vanaf 2011 actief als jeugdcoördinator bij voetbalvereniging SV Melderslo, waar hij een coördinerende en coachende functie vervult en verantwoordelijk is voor het voetbaltechnische beleid en bijbehorende bewaking. Hij was ook ruim 27 jaar trainer bij diverse voetbalverenigingen in de regio. Hij was betrokken bij de organisatie van de KNVB Jeugdvoetbaldagen in Horst. Vanaf 2004 is hij bestuurslid van Stichting Jeugdvoetbaldagen. Van 2009 tot en met 2014 was hij secretaris in het districtsbestuur van Vakbond Voetbal Oefenmeesters Nederland (VVON) district Zuid 2 (ongeveer 500 leden). Daarnaast heeft hij meer dan 20 jaar de boekhouding en financiën bijgehouden van Toneelvereniging De Vrije Spelers America.

Ruud Meijers (69) uit Grubbenvorst werd onderscheiden voor onder andere zijn inzet voor de dorpsraad van Grubbenvorst. Hij is sinds 2011 voorzitter en heeft in die hoedanigheid een leidende rol gespeeld bij vele projecten van en voor de dorpsgemeenschap. Daarnaast was hij van 1987 tot 1998 voorzitter van Judovereniging Samourai Grubbenvorst. In deze periode heeft hij zich zeer verdienstelijk gemaakt voor de vereniging. Vanaf 1988 is hij voorzitter van Stichting Jeugd Judocompetitie Limburg (JJCL).

Miep Philipsen-Keijsers (69) uit Horst was tot 2016 voorzitter van Kantkring ’t Klöske. Al meer dan 20 jaar is zij lid van diverse werkgroepen van IVN De Maasdorpen en ook binnen IVN district Limburg is zij actief als lid van de werkgroep Districtskadervorming (vanaf 2011). Daarnaast was zij een aantal jaren vrijwilliger bij de Kasteeltuinen Arcen waar ze deel uitmaakte van het bloemschikteam en hielp in de Oranjerie bij het verzorgen van de planten en bloemen en verkoopwerkzaamheden. Tevens is zij vrijwilliger bij de Zonnebloem afdeling Horst. Wekelijks gaat zij op bezoek bij gasten van de Zonnebloem, zij helpt bij het organiseren van activiteiten, gaat één keer per jaar mee met een boottocht als verpleegkundige en één keer per twee jaar gaat ze mee met een vakantieweek. Bovendien is zij vanaf 2013 vrijwilliger bij Stichting SamenUitBus.

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie