Natuurvergunning NGB aangescherpt

24-11-2016 door: Redactie
De natuurvergunning voor het pluimveebedrijf dat onderdeel uit gaat maken van het Nieuw Gemengd Bedrijf (NGB) in Grubbenvorst werd door de Raad van State op woensdag 23 november aangescherpt. Provincie Limburg verleende de vergunning in oktober 2014.

De Raad van State deed woensdag 23 november uitspraak over de natuurvergunning die het College van Gedeputeerde Staten van provincie Limburg heeft verleend voor het pluimveebedrijf dat deel uitmaakt van het NGB aan de Witveldweg in Grubbenvorst. Het gaat om een pluimveebedrijf met 1,1 miljoen kippen, een slachterij en een bio-energiecentrale.

Coöperatie Mobilisation for the Environment (Mob) en belangenvereniging Behoud de Parel uit Grubbenvorst verzetten zich tegen de natuurvergunning en gingen in beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De zaak werd in december vorig jaar behandeld, waarna de Raad van State een externe partij gevraagd heeft een deskundigenbericht op te stellen over drie technische aspecten in de zaak. Op basis van die input behandelde de Raad van State de zaak opnieuw op 27 juli.

De Raad van State zegt in de uitspraak de meeste betogen van Behoud van Parel ongegrond te vinden. Op een aantal punten krijgen de bezwaarmakers echter wel gelijk: de provincie kan de ammoniakuitstoot en mogelijke gevolgen voor Natura2000-gebieden mogelijk hebben onderschat vanwege onjuiste berekeningen rondom de luchtwassers. Ook wees de belangenvereniging op een onjuist voorschrift over stikstofneerslag in de Maasduinen. De Raad van State heeft de natuurvergunning op bovenstaande punten met de uitspraak direct aangescherpt.

Het ging in deze zaak alleen om de natuurvergunning. Bij de Raad van State loopt nog een andere procedure tegen de omgevingsvergunning voor het pluimveebedrijf.

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie