Natuur in de gemeente lijdt onder droogte

9-8-2018 door: Redactie
De droogte van de afgelopen weken laat duidelijke sporen na in de natuur, ook in Horst aan de Maas. Zo is het waterpeil in natuurgebied het Schuitwater in Broekhuizen bijzonder laag en staan poelen en vennen bijna droog.
maskTop
Natuur in de gemeente lijdt onder droogte
maskBottom

Wie de afgelopen tijd in het bos heeft gewandeld, had wellicht het idee dat het herfst was door de vallende bladeren. “Veel bomen hebben het moeilijk”, beaamt boswachter Andy Liebrand. “Ze laten de bladeren al vallen en bladeren verschrompelen. Dit doen de bomen om zich te beschermen tegen de droogte. Ze trekken het vocht en de voedingstoffen uit de bladeren terug naar de wortels in de hoop zo de droge periode te kunnen overleven.” Wat het effect hiervan is, weten we pas volgend jaar zegt Liebrand. “Of ze het uiteindelijk redden, gaan we volgend jaar in het voorjaar zien als de bomen weer blad moeten krijgen. Veel besdragende struiken, zoals de lijsterbes, hebben minder bessen dit jaar, de bessen zijn kleiner en verschrompelen eerder. Dit betekent voor vogels die die bessen eten dat er minder voedsel beschikbaar is. Gisteren zag ik in de Bergerbos dat plaatselijk de heide bruin aan het worden is in plaats van paars van de bloei. Delen van de heide sterven door de droogte bovengronds af. De heide heeft weer jaren nodig om zich hiervan te herstellen.” Doordat er bijna geen groene en bloeiende kruiden meer zijn, is er minder voedsel voor insecten en vlinders die leven van bijvoorbeeld de nectar van bloemen, weet de boswachter. “Je hoort dan ook in het nieuws dat er op dit moment minder vlinders zijn. Dat is bijzonder want in het begin van de zomer was het nog een goed vlinderjaar.”

Onder andere in het Schuitwater is goed te merken, wat de gevolgen zijn van een langere periode zonder regen. Liebrand: “De waterstand is bijzonder laag. Poelen en vennen staan bijna droog. De waterstand is zo laag dat delen van het moerasbos droog zijn komen te staan. Er stroomt zelfs geen water meer uit het Schuitwater in de Broekhuizermolenbeek. Dat heb ik in al die jaren dat ik hier boswachter ben nog niet mee gemaakt.” Hij geeft aan dat de natuur zich wel weet aan te passen aan de situatie. “Ze is weerbaar en veerkrachtig. Net als de dieren. Ook zij passen zich aan en moeten misschien wat verder gaan voor wat te eten en te drinken.” Er worden door Staatsbosbeheer geen maatregelen genomen. Het wordt zoveel mogelijk aan de natuur zelf overgelaten. “Wel houden we in de gaten of de runderen die in de natuurgebieden lopen nog voldoende water hebben. Op dit moment is er overal nog water beschikbaar. En er komt regen aan dus dan hoeven we niet in actie te komen.” (Foto: Rob Beckers)

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie