NLW bezuinigt

19-5-2011 door: Redactie
Vorige week heeft de NLW-groep een forse bezuiniging aangekondigd. De gevolgen voor de regio ‘s Venray en Peel en Maas zijn groot. Wat gaat er voor de gemeente Horst aan de Maas veranderen?

De NLW-groep moet fors bezuinigen. Den Haag draait de subsidiekraan dicht waardoor de stichting voor sociale werkvoorziening in Noord Limburg 2,8 miljoen euro minder te besteden krijgt. Het beleid, zoals dit reeds was uitgestippeld wordt verscherpt. Henk van de Pas, directeur van de NLW beantwoordt een aantal vragen.

De NLW-vestiging in Horst aan de Maas, wat gaat hiermee gebeuren?

“Door de bezuinigingen zijn we gedwongen een aantal van onze vestigingen te sluiten. Onze mensen zullen in de nabije toekomst hun werkzaamheden meer en meer bij onze opdrachtgevers zelf gaan uitoefenen. Dit was al onderdeel van ons beleid. Hierdoor ontstaat leegstand in onze eigen gebouwen. Op termijn zullen gedeelten van deze gebouwen worden verhuurd. Het stekbedrijf De Biesplanken in Meterik blijft buiten schot. Daar blijven we voorlopig productief voor o.a. de boomkwekerijen in de directe omgeving”.

De mensen gaan vanaf nu steeds vaker bij bedrijven op locatie werken. Onstaat er een vervoersprobleem?

“We hebben ruim 800 mensen en een deel daarvan komt uit Horst aan de Maas. Het grootste gedeelte komt met eigen vervoer. De mensen zullen nu alleen naar een andere werkplek gaan. Dat is even wennen. Het zal nog wel wat tijd kosten voordat het zover is dat men op een andere plek gaat werken. Wat we hebben gepresenteerd is ons beleid voor de komende drie jaar, aangescherpt door de bezuinigingen en inspelend op de veranderende wetgeving.

Wat gaat er precies veranderen in de wetgeving sociale werkvoorziening?

”Mensen die nu aanspraak maken op een wsw-regeling worden herkeurd. Dat betekent dat zij voortaan worden beoordeeld op basis van werken naar vermogen. Dat betekent voor de NLW dat het personeelsbestand zal teruglopen en de gemeenten zwaarder worden belast bij het uitvoeren van re-integratietrajecten.

Het niet-gesubsidieerde personeelsbestand wordt ook verkleind? Vallen hierbij ook ontslagen in de regio?

“Vooralsnog gaan we ervan uit dat er geen gedwongen ontslagen vallen.”

Al met al vallen de gevolgen voor de wsw-ers in Horst aan de Maas mee. De gemeente zal binnenkort op de plannen van de NLW reageren.

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie