'Moet natuur wijken voor hekwerk?'

12-4-2018 door: Redactie
Op het terrein van de Penitentiaire Inrichting Ter Peel in Everstoord zijn de werkzaamheden voor de verplaatsing van de ingang en vervanging van het hekwerk gestart. Een deel van het naastgelegen natuurterrein maakt plaats voor parkeerplekken. Beheerder Erik Bos maakt zich zorgen over wat dit gaat betekenen voor zijn werkzaamheden.
maskTop
'Moet natuur wijken voor hekwerk?'
maskBottom

Al ruim tien jaar laat schapenhouder Erik Bos uit Sevenum zijn schapen grazen op het ongeveer 5 hectare grote gebied langs Ter Peel. Daarnaast zorgt hij, in opdracht van Dienst Justitiële Inrichtingen, voor het beheer van het terrein met de vijver en boomgaard. “Ik heb hier vanaf begin april tot november zo’n 35 schapen lopen. Het terrein wordt op deze manier duurzaam begraasd. Al tien jaar gaat dat heel goed, het is echt mijn trots. Bij veel gevangenissen is het gebied eromheen heel strak ingericht. Hier ligt de inrichting juist in het groen. Maar nu heb ik het gevoel dat de natuur moet wijken voor een hekwerk. De natuur in Nederland is schaars, we moeten koesteren wat we hebben.”

De huidige ingang aan de Patersstraat wordt gesloten en in de toekomst alleen nog gebruikt voor calamiteitendiensten. Ook wordt de ingang aan de Driekooienweg gesloten. In plaats daarvan wordt één centrale ingang gecreëerd die te bereiken is via de huidige toegangsweg vanaf de Patersstraat. Deze bestaande ingang wordt verbreed en verhard. Bos weet van de plannen, hij weet echter niet wat dit betekent voor zijn eigen werkzaamheden. “Ik heb dit wel al aangekaart, maar nog geen duidelijke reactie gekregen. Ik wil graag met hen rond de tafel gaan.”

Een woordvoerder van Dienst Justitiële Inrichtingen geeft aan dat onlangs met de eerste rooiwerkzaamheden is gestart. “Omdat het broedseizoen is aangebroken en voorkomen moet worden dat nesten worden beschadigd of vernietigd, worden de bomen en struiken eerst nauwkeurig onderzocht door een ecoloog op de aanwezigheid van een nest(en). Mocht er een nest worden aangetroffen dan blijft deze boom of struik staan totdat het broedsel is uitgevlogen, om dan alsnog te worden gerooid.” Volgens de woordvoerder wordt half juni gestart met het plaatsen van het nieuwe hekwerk. “Het natuurgebied dat grenst aan de ZBBI (Zeer Beperkt Beveiligde Inrichting, red.) wordt kleiner. Er komt daar parkeergelegenheid. Deze wordt met groen aangekleed. Het natuurgebied dat daar verdwijnt wordt gecompenseerd aan de Driekooienweg, waar nu de huidige achteruitgang is gesitueerd. Er is door de landschapsarchitect een plan opgesteld met daarin onder andere herbeplanting.” Hij geeft aan dat Bos op korte termijn wordt uitgenodigd voor een gesprek met de directie.

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie