Meer kinderen in de bijstand

1-9-2016 door: Redactie
In Horst aan de Maas wonen 280 kinderen in een bijstandsgezin. Dat is 3,5 procent van alle kinderen in de gemeente. Het aantal bijstandskinderen in Horst aan de Maas is de laatste jaren gestegen, net als landelijk de trend is. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS) die RTL Nieuws onlangs publiceerde.

Met slechts 3,5 procent van de kinderen in de bijstand, zit Horst aan de Maas ruim onder het landelijke gemiddelde van 6,7 procent. In ­buurgemeente Peel en Maas ligt dit percentage nog lager (2,6 procent), maar buurgemeenten Venray (7,4) en Venlo (8,9) liggen boven het landelijk gemiddelde. In bijna alle gemeenten is een stijging in aantal kinderen in de bijstand te zien. Volgens het CBS is dat deels te verklaren door het aantal vluchtelingengezinnen dat zich de afgelopen periode in Nederland heeft gevestigd.

Vorig jaar woonden 120 bijstandsgezinnen in Horst aan de Maas. Hoewel dat aantal de afgelopen vijf jaar redelijk stabiel is gebleven, stijgt het aantal kinderen wel. Gemeente Horst aan de Maas verwacht dat de stijging veroorzaakt wordt door de toename van het aantal kinderen van vluchtelingen die in de gemeente wonen. “De laatste jaren hebben zich meer vluchtelingengezinnen gevestigd in deze gemeente en die gezinnen bestaan vaak uit meerdere kinderen”, aldus een woordvoerder.

Tip of mail de redactie Druk dit artikel af
Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie