Meer inbreng voor burgers in gemeenteraad

21-6-2018 door: Redactie
Inwoners van gemeente Horst aan de Maas krijgen meer inspraak in de gemeenteraad in de vorm van burgerraadsleden. Dat is op te maken uit het voorstel dat griffier Ruud Poels toelicht tijdens de raadsbijeenkomst van gemeente Horst aan de Maas op dinsdag 19 juni.

Deze burgerraadsleden worden aangedragen door de gemeenteraadsleden en moeten voldoen aan dezelfde eisen als een gemeenteraadslid, stelt Poels. Hiervoor kan in principe iedereen aangewezen worden. “Vanaf 17 jaar kan hiervoor iedereen aangewezen worden. Wel willen we voorkomen dat burgerraadsleden een meerderheid krijgen in de gemeenteraad, dus beperken we dat aantal tot een maximum van vijf burgerraadsleden. De gemeenteraadsleden moeten wel een meerderheid behouden. Op die manier hopen we op meer inbreng van buitenaf die met een frisse blik mee kunnen kijken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een werkgever die bij een bestemmingsplan betrokken is.” Het burgerraadslid neemt dan de plaats in van het gemeenteraadslid waardoor hij of zij is aangedragen tijdens de voorbereiding van de raadsvergadering.
Het gemeenteraadslid hoef dan zelf niet aanwezig te zijn of kan plaats nemen op de publieke tribune. Burgerraadsleden mogen echter niet aanwezig zijn bij de raadsvergadering, waar daadwerkelijk knopen worden doorgehakt. Op dat moment nemen de gemeenteraadsleden weer hun eigen plaats in.
In het voorstel wordt ook het idee geopperd om iedere twee weken een raadsavond te organiseren. Een avond die strakker is ingepland qua tijd door vaste tijden in te plannen voor de verschillende onderdelen op het programma. Dit met als doel dat iedere avond rond 23.00 uur kan worden afgesloten. “Doordat deze raadsavonden iedere twee weken zijn, kunnen we gemakkelijker onderwerpen doorschuiven, mocht dat nodig zijn. We willen op deze manier voorkomen dat er ooit nog eens een vergadering tot 01.15 uur uitloopt”, vertelt Poels.
“De avond bestaat uit een voorbereidende gedeelte vanaf 19.00 uur, waarbij om 22.00 uur de raadsvergadering begint en de besluitvorming plaatsvindt.” Het voorstel wordt tijdens de raadsvergadering van dinsdag 3 juli besproken in de gemeenteraad, waarna er een besluit over genomen wordt. De eerste raadsavond waarop burgerraadsleden in te zetten zijn, staat volgens het voorstel gepland op dinsdag 21 augustus.

Tip of mail de redactie Druk dit artikel af
Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie