Meer aanmeldingen Dendron

29-3-2018 door: Redactie
Er hebben zich meer leerlingen aangemeld voor het Dendron College in Horst, dan vorig jaar. In 2017 schreven 336 leerlingen zich in. Voor het nieuwe schooljaar dat start in augustus zijn dat er 383.

Zwanetta Por, locatiedirecteur van het Dendron: “Het aantal aanmeldingen ligt een stuk hoger dan verwacht werd. Vorig jaar schreven zich 336 leerlingen in en vanwege het afnemend aantal leerlingen in de regio, werden er dit jaar minder verwacht. We waren dan ook positief verrast door de enorme aanloop.” Por denkt dat dit onder andere komt doordat de school in februari door Elsevier uitgeroepen werd tot ‘superschool’.

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie