Limburgs Uitje mag parkeerterrein gebruiken

9-2-2017 door: Redactie
Activiteitencentrum Limburgs Uitje mag tijdelijk gebruik blijven maken van het terrein aan Hazenhorstweg 5A in Sevenum om te parkeren. De ­commissie bezwaarschriften en klachten van gemeente Horst aan de Maas verklaarde de bezwaren van een aantal omwonenden ongegrond.

In de zomer van 2016 heeft de gemeente een tijdelijke vergunning verleend aan Limburgs Uitje voor het gebruik van gronden op de Hazenhorstweg om te parkeren. In oktober vond er een hoorzitting plaats naar aanleiding van bezwaar van omwonenden tegen dit besluit. Deze vinden onder andere dat het ­parkeerterrein in strijd is met het bestemmingsplan (agrarisch gebied), dat er geen rekening wordt gehouden met de directe omgeving en dat het parkeerterrein niet duidelijk afgebakend is. “De situatie voor de omwonenden is onwerkbaar en onleefbaar”, aldus één van de bezwaarmakers.

De commissie voor de behandeling van bezwaarschriften en klachten adviseert het College van B&W van Horst aan de Maas de bezwaren ongegrond te verklaren. Zij is van oordeel dat het college haar besluit goed genoeg heeft gemotiveerd en dit dus niet hoeft te veranderen. De commissie adviseert het college nu wel haar motivering op sommige punten nog duidelijker te formuleren. Zij moet de omwonenden meer informatie geven over de afwegingen op het gebied van het gebruik van de groepsaccommodatie, het toerismebeleid, de belangenafweging en het aantal parkeerplaatsen.

In de zomer van 2015 heeft gemeente Horst aan de Maas Limburgs Uitje al eens terug moeten fluiten, omdat de activiteiten op het terrein enkel toegestaan waren als deelnemers ook overnachtten op het terrein. Dat gebeurde destijds niet meer. Sinds oktober dat jaar overnachten de deelnemers aan de uitjes weer op het terrein, waardoor de eigenaar niet meer in overtreding is. Omwonenden hebben destijds ook tevergeefs bezwaar gemaakt, omdat zij van mening waren dat de gemeente meer handhavend op zou moeten treden tegen het bedrijf.

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie