Laatste loodjes in Berkele Heem

21-7-2016 door: Redactie
De laatste acht bewoners van verzorgingshuis Berkele Heem in Horst vertrekken begin augustus naar hof te Berkel. Het verzorgingshuis wordt door De Zorggroep helemaal leeggeruimd en na verkoop van de laatste spullen overgedragen aan woningcorporatie Wonen Limburg.
maskTop
Laatste loodjes in Berkele Heem
maskBottom

We hebben gewacht tot we in hof te Berkel acht zorgappartementen tegelijk vrij hadden, zodat de bewoners allemaal in een keer over kunnen. We wilden niet dat er nog één of twee mensen alleen in Berkele Heem zouden wonen”, zegt Winnie Driessen, teamleider van de zorgappartementen in hof te Berkel. De Zorggroep geeft aan bewust ingezet te hebben op leefbaarheid voor de laatste bewoners. Het werd de laatste tijd steeds leger rondom hen.

“We hebben daarom de vrijwilligers op het hart gedrukt nog even in Berkele Heem te blijven, om ook daar reuring te houden. Sommige activiteiten, zoals het kienen, gaan we pas echt op het laatste moment overplaatsen naar hof te Berkel, zodat er nog iets te doen blijft. Je merkt nu wel dat het bijna klaar is. Medewerkers die nog in Berkele Heem werken, zijn een beetje manusje van alles op het moment. Zij hebben nu minder bewoners om te helpen, dus springen ze ook bij in het restaurant of helpen soms even mee bij hof te Berkel of zijn aan het schoonmaken. Straks gaan zij ook mee naar hof te Berkel.” De meeste medewerkers van Berkele Heem zijn meegegaan naar zorgcentrum hof te Berkel. De anderen hebben volgens Driessen allemaal een andere baan gevonden, binnen De Zorggroep of elders.

De activiteiten die voor de ouderen georganiseerd werden in Berkele Heem, gaan grotendeels mee over naar hof te Berkel, net als een deel van de vrijwilligers. In buurtkamer 3 in hof te Berkel zit mevrouw Janssen-van den Munckhof, die al van Berkele Heem verhuisd is naar de nieuwe locatie. “Berkele Heem was wel netjes, maar wel klein”, vertelt ze. De eerste dagen in hof te Berkel waren wennen, maar inmiddels heeft ze het naar haar zin. Ook de activiteiten bezoekt ze regelmatig. “Als er wat te doen is, ga ik er naar toe. Ik doe mee met koken, kienen, gymmen en luister graag naar muziek.”

Grote publieksfavoriet, de muziekavond op woensdagavond, gaat echter niet mee. In hof te Berkel ontbreekt namelijk een grote ontmoetingsruimte als die in Berkele Heem, omdat in de nieuwbouw met kleinschaligere buurtkamers wordt gewerkt. De muziekavond trekt wekelijks zo’n zestig tot zeventig mensen en wordt georganiseerd door Het Theatercafé Horst. Dat is nu zelf op zoek naar een alternatieve locatie, zegt Driessen. Dat is gelukt, geeft Daan Jans namens de werkgroep Het Theatercafé weten. “Ons rest niets anders dan uit te kijken naar een andere locatie. Wij hebben contact gezocht met het Koetshoes en zijn overeen gekomen dat we, zodra Berkele Heem gesloten wordt, onze muziekavond in het Koetshoes kunnen voortzetten. Het is een kleinere locatie maar wij zijn blij dat we in ieder geval een onderkomen hebben en zo toch wekelijks voor deze doelgroep een leuke muziekavond kunnen blijven organiseren. Gezien de onkosten zijn wij nu wel genoodzaakt om een vergoeding te vragen voor koffie en thee, maar deze kosten zijn minimaal.”

De ouderen in buurtkamer 3 in hof te Berkel weten het wel: zij blijven als het even kan naar de muziekavond gaan. Mevrouw Janssen-van den Munckhof weet het zeker: “Ik heb de muziekavond de afgelopen vijf jaar maar twee keer gemist. Soms zeggen ze, ‘Als we niks vinden, doen we het wel in een tent’. Dan zou ik nog komen.”

Het verzorgingstehuis sluit zodra de laatste acht bewoners verhuisd zijn. Daarna wordt het gebouw leeggeruimd en worden de laatste spullen verkocht, onder toeziend oog van stichting Vrienden van Hof te Berkel. De helft van de opbrengst is voor een beweegstraat in de wijk, de andere helft wordt via de stichting ingezet. Berkele Heem wordt daarna overgedragen aan Wonen Limburg, die er een appartementencomplex van gaat maken. Wonen Limburg verwacht begin 2017 te starten met de verbouw en hoopt de woningen in het najaar van 2017 op te leveren.

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie