Actueler protocol voor evacueren vee bij hoogwater

8-3-2018 door: Redactie
De Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB) wil de regelingen vernieuwen voor de evacuatie van landbouwdieren bij hoogwater van de Maas. Volgens de initiatiefnemers zijn de plannen die nu gelden, hard aan vervanging of nieuwe invulling toe. Ze willen daarom in contact komen met veehouders die te maken kunnen krijgen met het ontruimen van vee in geval van hoogwater.

Wanneer de Maas nu buiten haar oevers zou treden en hoogwater zou veroorzaken, is de boer of veehouder zelf verantwoordelijk voor het in veiligheid brengen van zijn eigen vee. “Terwijl de veiligheidsregio’s in geval van hoogwater de regie voeren”, aldus de LLTB. In de Veiligheidsregio werken brandweer, GGD en regiogemeenten samen bij het uitvoeren van taken in het geval van rampen, openbare orde en veiligheid en brandweerzorg. “Maar de Veiligheidsregio richt zich niet op de landbouw of veeteelt”, zo zegt de organisatie. Dit was voor de LLTB en LLTB- en VVD-lid Jeanne Hesen, die in de gemeenteraad van Peel en Maas eerder vragen stelde over deze kwestie, reden om het initiatief te nemen het ontruimingsprotocol te vernieuwen. Het ontruimen van veestallen is volgens de initiatiefnemers ingewikkeld. Dieren mogen namelijk niet zomaar in een ander bedrijf worden opgevangen vanwege de gezondheid van het vee, het is moeilijk om genoeg gekeurde veevervoerwagens te vinden in een evacuatiesituatie en opvangen in lege stallen mag, maar dan moet bij de veehouders wel bekend zijn waar die stallen staan. Ook het tijdsbestek kan het evacueren lastig maken. De Veiligheidsregio bepaalt vanaf welk tijdstip er ontruimd mag worden. “Dit kan bijvoorbeeld slechts 24 uur voor het hoogwater zijn en het is vrijwel onmogelijk om alle dieren van een bedrijf te verplaatsen in zo’n kort tijdsbestek”, aldus de LLTB. De Limburgse Land- en Tuinbouwbond wil een ondernemersgroep oprichten en met veehouders in overleg gaan om een praktische oplossing te zoeken. Ook staat een gesprek met de voorzitter van de Veiligheidsregio Noord op de planning, zo laat de LLTB weten.

De LLTB wil in contact komen met veehouders uit heel Limburg die te maken kunnen krijgen met de evacuatie van vee bij hoogwater. Dit om het aantal bedrijven en dieren in kaart te brengen. Veehouders kunnen zich melden bij Twan Gielen of Jeanne Hesen van de LLTB via tgielen@lltb.nl of jeannehesen@hetnet.nl

Tip of mail de redactie Druk dit artikel af
Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie