Kinderen maken Canon van Sevenum

1-11-2017 door: Redactie
Hoe is Sevenum ontstaan? Wat gebeurde er in de Tweede Wereldoorlog en welke sportverenigingen heeft het dorp allemaal gekend? Op deze en andere vragen proberen kinderen van groep 7 van basisschool De Horizon in Sevenum de komende weken, met behulp van de heemkundevereniging, antwoord te vinden. Doel is om uiteindelijk een Canon van Sevenum te maken.
maskTop
Kinderen maken Canon van Sevenum
maskBottom

Donderdag 26 oktober vond de eerste gezamenlijke themamiddag plaats. Terwijl de kinderen zich in groepjes samen met vrijwilligers van Heemkunde Vereniging Sevenum over de verschillende onderwerpen buigen, vertelt meester Danny van den Berghe over de totstandkoming van het project. “Het idee is ontstaan toen enkele kinderen in de klas aangaven meer te willen weten over het oorlogsmonument dat in het dorp staat. Daaruit ontstond de gedachte om een tijdlijn over de geschiedenis van Sevenum te maken. Ik bedacht me dat het leuk zou zijn om dit samen met de heemkundevereniging op te pakken. Ik heb contact met hen opgenomen en zij gaven aan graag mee te willen werken.” De kinderen hebben zelf negen onderwerpen bedacht waar ze meer over willen weten.

Naast Sevenum tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn dat bijvoorbeeld de geschiedenis van de sportverenigingen en de historie van modewinkel Jansen Noy. Van den Berghe: “De komende weken gaan zij samen met leden van de heemkundevereniging aan de slag met de onderwerpen en gaan ze proberen zelf antwoorden te vinden op hun vragen.”

Een van die vrijwilligers van Heemkunde Vereniging Sevenum is Nel Thijssen. Ze vindt het een erg leuk idee, geeft ze aan. “De heemkundevereniging heeft als doel om door te geven wat er is geweest en dat zo te bewaren voor het nageslacht. Een scholenproject als dit past daar goed bij. We hebben wel eens vaker groepjes kinderen meer informatie gegeven over een specifiek onderwerp, maar dit is juist een heel uitgebreid project, waarbij ze zelf op zoek gaan in het archief. Dit is pas de eerste keer dat we samen komen, maar ik merk dat de kinderen erg enthousiast zijn en het leuk vinden.”

Bas, Noa en Anne (10 jaar) zijn deze middag begonnen met het formuleren van vragen over de Tweede Wereldoorlog. Ze hopen antwoord te vinden op vragen als: ‘Waarom waren de Duitsers boos op ons?’ en ‘Welke vliegtuigen zijn er in Sevenum neergestort?’. Ze hebben wel vaker verhalen over de Tweede Wereldoorlog gehoord vertellen ze. Anne: “Mijn opa werd tijdens de oorlog meegenomen door de Duitsers, maar hij is ook weer teruggekomen.” Noa’s opa was laatst nog betrokken bij de onthulling van het monument voor het neergestorte vliegtuig in Kronenberg. En een oom van Bas ging er regelmatig met een metaaldetector op uit. Vinden ze geschiedenis een leuk vak? “Dat ligt aan het onderwerp”, zegt Bas. “Ik zou het wel leuk vinden om in de jaren 50 te hebben geleefd, dan kon ik zien hoe mijn oma er toen uitzag.” Ze zijn alle drie in elk geval enthousiast over het project. “De mensen van de heemkundevereniging helpen ons erg goed en ze weten ook veel”, zegt Anne. “Het is fijn dat ze dat doen voor ons.”

“Ik vind het belangrijk dat kinderen weten waar ze vandaan komen”, zegt meester Danny. “Dat ze hun achtergrond kennen. De bedoeling is dat er uiteindelijk een Canon van Sevenum wordt samengesteld, waar de kinderen hun eigen invulling aan hebben gegeven.”

Tip of mail de redactie Druk dit artikel af
Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie