Gemeenteraad stelt bestemmingsplan Kerkeveld vast

15-3-2018 door: Redactie
De raad van Horst aan de Maas heeft het bestemmingsplan voor het appartementencomplex aan parkeerplaats Kerkeveld in Horst is tijdens de raadsvergadering van dinsdag 13 maart vastgesteld. Wethouder Bob Vostermans geeft hierbij aan dat de exacte invulling van dit plan bij de initiatiefnemer ligt.

De gemeente beoogt de realisatie van achttien appartementen op parkeerplaats Kerkeveld in Horst. “Het betreft hier huurwoningen die qua prijs boven de grens voor huursubsidie liggen. Het wordt een woonzorg-complex, waarbij de woningen voornamelijk voor ouderen bestemd zijn en met zorg gecombineerd kunnen worden. Op deze manier kunnen ouderen weer dicht bij het centrum wonen”, aldus Bob Vostermans.

Vanuit de gemeenteraad komen er verschillende vragen over het bestemmingsplan, maar het merendeel steunt het idee. Bart Cox van SP weet Vostermans echter te verrassen door aan te geven tegen te willen stemmen op het plan.

“Er staan geen duidelijke dingen in het bestemmingsplan. Hoe is het bijvoorbeeld geregeld met de zorg waarover gesproken wordt? Zorg is individueel en dus per persoon anders. Met pijn in het hart moeten we tegen stemmen, omdat we de bouw van huurwoningen wel graag willen stimuleren. Helaas is dit plan voor ons te vaag. Er kan te veel fout gaan”, aldus Bart Cox. Zijn collega Aniet Fonteyne vraagt zich bijvoorbeeld af hoe het geregeld wordt als er mensen met dementie komen te wonen. “Het zal toch niet de bedoeling zijn dat er dan een gesloten afdeling bij komt?”

Jan Wijnen van PvdA benadrukt dat het belangrijk is dat er een breed maatschappelijk draagvlak is vanuit de omwonenden. “Het is wel van belang dat we blijven communiceren met de buren van deze woningen. Het plan is namelijk te belangrijk om hier op te stranden.”

Vostermans weet hem gerust te stellen door aan te geven dat de lokale ondernemer die de woningen ontwikkelt het gesprek is aangegaan met de omwonenden. “We hebben inderdaad vernomen dat omwonenden zich zorgen maken om bijvoorbeeld privacy. Wij denken hier in mee in oplossingen, maar uiteindelijk ligt het bij de ondernemer om dit concreet in te vullen. Hetzelfde geldt voor de zorgvraag van de SP. We kunnen van tevoren niet vast stellen hoe zwaar de zorg is voor de mensen die er komen te wonen, dus ook dat ligt bij de ondernemer. Wat wel vast staat is dat er woningen komen.” Na een korte schorsing van de vergadering en overleg binnen de SP laat de partij uiteindelijk weten alsnog in te stemmen met het plan.

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie