Geen onderzoek verkoop Kasteelboerderij

14-9-2017 door: Redactie
Er komt geen onderzoek naar het proces rondom de verkoop van de Kasteelboerderij in Horst. Een voorstel hiervoor van SP en D66 werd dinsdagavond 12 september tijdens de raadsvergadering door CDA, PvdA en Essentie afgewezen.

SP en D66 willen dat er een onafhankelijk onderzoek komt naar de verkoop van de Kasteelboerderij in Horst. Zij willen dat onderzocht wordt of alles op de juiste wijze is doorlopen en wat de rol van het college precies is geweest. Tijdens de raadsvergadering stelde D66 bij monde van Jim Weijs dat er nog teveel vragen onbeantwoord zijn. Daar waren de coalitiepartijen het niet mee eens. “Alle vragen zijn naar vermogen beantwoord”, vond CDA’er Marcel Beelen. “Er is voor ons geen reden om onderzoek te doen.” Eric Beurskens van Essentie hekelde in zijn ogen suggestieve stellingen van D66. Deze partij vond eerder dat hun vragen onvolledig werden beantwoord of zelfs verdraaid. Volgens wethouder Bob Vostermans zijn de vragen echter zo volledig mogelijk beantwoord. “De verdenkingen blijven desondanks bestaan en daar kunnen we als college niets aan doen.”

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie