‘College handelde onrechtvaardig bij ­verkoop'

10-5-2017 door: Redactie
Hoewel de verkoop van de Kasteelboerderij in Horst twee jaar geleden is afgerond, zit het Andries Brantsma uit Hegelsom nog steeds niet lekker. Brantsma, lid van de lokale D66-fractie maar in dit geval zelfstandig opererend, maakte een rapport voor de gemeenteraad dat volgens hem laat zien dat de verkoop destijds niet rechtvaardig is verlopen.
maskTop
‘College handelde onrechtvaardig bij ­verkoop'
maskBottom

In 2015 werd de Kasteelboerderij in Horst door de gemeente verkocht aan ondernemer Erik Janssen van café De Lange, die hier een pannenkoekenrestaurant in gaat beginnen. Daarvoor moest pachter Frank Kuijpers wijken. Een opmerkelijke verkoop, vonden velen destijds. Ophef was er onder raadsleden en inwoners van de gemeente over onder andere de lage verkoopprijs van 135.000 euro plus afkoopsom van 65.000 euro, het feit dat niemand anders dan Janssen de kans kreeg een bod te doen en de volgens de politiek ondoorzichtige communicatie van het college van B&W over deze zaak. Waarom is de kasteelboerderij voor zo’n 250.000 euro minder dan de WOZ-waarde verkocht aan de ondernemer? Heeft de gemeente wel een volledig taxatierapport uit laten voeren bij de verkoop van het pand? Waarom waren deze taxatierapporten niet meteen openbaar? Voor hoeveel euro is er precies aan achterstallig onderhoud? “Allemaal vragen die destijds gesteld zijn, maar waar geen directe heldere antwoorden op kwamen. De wethouder creëerde een mist, daar werd ik achterdochtig van”, aldus Brantsma. Hij zette voor de gemeenteraad alle feiten op een rijtje die volgens hem aantonen dat het college schimmig heeft gehandeld bij de verkoop. Hiervoor heeft hij onder andere gesproken met Frank Kuijpers, de vorige uitbater van de Kasteelboerderij. “De veel te lage verkoopsom is niet te verklaren. Verantwoordelijk wethouder Vostermans schetste telkens het overdreven beeld dat Kuijpers niets ondernam en het pand liet verslonzen om zo dit lage bedrag goed te praten. Een rookgordijn. Ook Kuijpers droeg allerlei initiatieven aan voor het pand, maar hem heeft de gemeente telkens laten bungelen. Janssen daarentegen wordt alle ruimte geboden. Die voorkeursbehandeling is niet eerlijk.” Brantsma hoopt met zijn rapport medestanders te vinden die nog eens in de zaak willen duiken. “Ik doe dit niet vanwege die twee ton. Dat is natuurlijk een hoop geld, maar het gaat mij veel meer om het karakter en onkunde dat dit college heeft laten zien. Niet alleen bij dit project, maar keer op keer weer.” Met het voltooien van het rapport geeft hij het stokje nu door aan de gemeenteraad, in de hoop dat zij een raadsenquête instelt. Bij zo’n enquête wordt een commissie aangewezen die onderzoek doet naar een onderwerp waarbij openbare verhoren onder ede kunnen worden gehouden. “Nu is de gemeenteraad dus aan zet. Maar hier houdt het voor mij nog niet op. Ik ben pas klaar als ik de indruk heb dat er inhoudelijk over is gesproken en als eindelijk boven tafel komt wat er nu echt is gebeurd. Dat moet helder worden.” Verantwoordelijk wethouder Bob Vostermans geeft aan nog niet te kunnen reageren omdat hij het dossier nog niet heeft gelezen.

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie