Kansen voor natuur en kleine veehouder

12-7-2018 door: Redactie
Het tij keert. Waar nu de intensieve veehouderij, gesteund door subsidies op vergisting en innovaties nog veel geld verdienen, ten koste van de kleine ongesteunde veeboer, zal het tij keren. De intensieve massavleesproductie wordt vervangen door fabrieksmatig geproduceerd kweekvlees. Dezelfde kwaliteit. Geen dieren meer nodig.

Dat de intensieve veehouderij het milieu op wereldschaal en de leefomgeving en gezondheid lokaal zwaar belast is bekend. Toch wordt deze lobby door conservatief denkende partijen en overheden nog volop gesteund. De intensieve veehouderij lost het wereld voedselprobleem niet op. Vijf tot tien mensen zouden kunnen eten van wat één persoon in de vorm van vlees nodig heeft. Zo voeden we niet de wereld maar versterken het voedseltekort. Ook zorgt de intensieve veehouderij voor grote mestproblemen.

Waarom kansen voor natuur en kleine veehouder? Omdat we de subsidiestromen kunnen verleggen van grote intensieve veehouderij naar de kleine boer. Met die subsidie lossen we milieuproblemen voor de kleine boer op. De kleine boer gunt zijn vee bewegingsvrijheid. Hij voert met echte bijproducten. De conversiefactor met goed voedsel wordt lager. Vlees van de kleine boer is een lekkernij. Kansen voor de kleine boer. Niet stoppen, maar verbeteren en mest op eigen land. De stoppersregeling lijkt sympathiek maar is in feite een verkapte subsidie om ruimte te maken voor de grote IV-bedrijven.

Een andere duurzame vorm van vleesproductie is het schieten van wild. Onze natuur is behoorlijk ingeperkt. Een verstandig natuurbeheer kan een wildpopulatie productief op een acceptabel niveau houden. Schrijnende wildsituaties kun je voorkomen. Beheer gaat hand in hand met een duurzame natuurlijke vleesproductie zonder mest en stankprobleem. Ook deze kleinere hoeveelheid vlees kan als lekkernij worden gezien. De jacht voelt misschien niet altijd goed, maar goed gereguleerd is het wel duurzaam. Met wat visie kan de politiek nu al zien dat de intensieve veevleesproductie zal verdwijnen. Stuur de subsidies vanaf nu richting duurzame oplossingen. De kleine veeboer met land voor zijn mest. De grote veeboer kan zijn eigen broek best ophouden. Zet de subsidiedeuren open voor toekomst voor de kleine duurzame veehouderij. Doorhollen naar schaalvergroting is zinloos.

Andries Brantsma,
Reysenbeckstraat, Hegelsom

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie