Kandidatenlijsten: weinig vrouwen, geen Evertsoord

19-2-2014 door: Redactie
De gemiddelde leeftijd van de kandidaat-raadsleden voor de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart in Horst aan de Maas is 50 jaar. Slechts één op de vijf kandidaten is vrouw. De kleinste kernen zijn iets minder vertegenwoordigd dan tijdens de vorige raadsverkiezingen.

Hoewel de gemiddelde leeftijd van de kandidaatsraadsleden voor de komende gemeenteraadsverkiezingen op 50 ligt, valt op dat sommige partijen hier behoorlijk van afwijken. Zo is de gemiddelde leeftijd van Essentie-kandidaten 43 jaar en heeft de SP een kandidatenlijst met een gemiddelde leeftijd van 55 jaar.

Het aantal vrouwen dat op de kieslijsten staat, is laag gebleven. Waar in 2009 23,1 procent van de kandidaten vrouwelijk was, is dat in 2014 iets gezakt naar 22,9 procent. Essentie, D66 en CDA hebben dit jaar minder vrouwen op hun lijst staan. Dat aantal is bij PvdA precies gelijk gebleven, als vergeleken wordt met de PvdA-PK-kieslijst van 2009. De enige partij waarbij het aantal vrouwen is toegenomen is de SP (van 20 naar bijna 40 procent).

CDA is de partij die de meeste dorpen op haar lijst vertegenwoordigd heeft. Zij heeft alleen geen kandidaat uit Evertsoord. Waar de meeste partijen in 2014 meer kernen vertegenwoordigd zien op hun kieslijst dan in 2009, is dat bij D66 niet het geval. Zij hadden de vorige keer nog kandidaten uit zeven kernen, nu nog slechts uit zes. Zij zijn daarbij de partij die haar kandidaten het minst gespreid heeft over de gemeente. Driekwart van haar kandidaten komt uit de grote kernen Horst, Sevenum en Grubbenvorst. De grote kernen Horst, Sevenum en Grubbenvorst worden dit jaar sowieso sterker vertegenwoordigd dan de vorige keer op de kieslijsten van D66 en PvdA. Bij het CDA verschuift de nadruk van kandidaten uit de middelgrote kernen naar grote en kleinste kernen (minder dan 1.500 inwoners). Bij SP en Essentie is een verschuiving naar meer kandidaten uit middelgrote kernen (tussen 1.500 en 2.500 inwoners) waar te nemen. Opvallende kandidaat is Paulus Botman (CDA). Hij woont momenteel in Tilburg. Hij mag zich verkiesbaar stellen in deze gemeente, mits hij een verklaring heeft ondertekend waaruit blijkt dat hij als hij gekozen wordt, wil verhuizen naar Horst aan de Maas.

Evertsoord is de enige dorpskern uit Horst aan de Maas die dit jaar helemaal geen kandidaten uit eigen dorp op de lijst terugvindt. In vergelijking met de inwonersaantallen valt op dat Kronenberg veel kandidaten voor de raad verzorgt, terwijl Grubbenvorst ondervertegenwoordigd is.

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie