Jongeren denken na over toekomst accommodaties

5-11-2015 door: Redactie
’t Gasthoęs wordt wit geverfd en De Mčrthal wordt een foodhall. Althans, als het aan de leerlingen van havo 5 van het Dendron College in Horst ligt. Zij bogen zich dinsdag 3 november over het accommodatiebeleid van gemeente Horst aan de Maas.
maskTop
Jongeren denken na over toekomst accommodaties
maskBottom

Gemeente Horst aan de Maas werkt momenteel aan een nieuw accommodatiebeleid. Centraal daarin staat de toekomst van de diverse accommodaties in Horst aan de Maas. Om erachter te komen wat de inwoners willen, organiseert de gemeente diverse brainstormsessies. Op dinsdag 3 en woensdag 4 november waren de scholieren van het Dendron College aan de beurt. Op dinsdag was dit havo 5 en op woensdag mochten de vmbo- en vwo-leerlingen hun mening geven.

Opgesplitst in groepjes dachten zij na over de toekomst van de accommodaties in de dorpen. Uiteindelijk presenteerde elk groepje zijn ideeën aan de rest van de klas en aan wethouder Ger van Rensch. Deze benadrukte nogmaals waarom hij het zo belangrijk vindt dat de jeugd meedenkt. “Jullie zijn de gebruikers van de toekomst”, hield hij de leerlingen voor. “Wij willen geen accommodaties waar jullie niet op zitten te wachten.”

Tijdens de presentaties werd al snel duidelijk dat de scholieren zich weinig aantrekken van de sentimenten in de dorpen. Zo stelde een groepje voor de kerk in Hegelsom een centrale functie te geven voor zowel Hegelsom als America en Meterik. In de Americaanse kerk zou dan bijvoorbeeld een indoor skatebaan kunnen komen. Sowieso richtte het merendeel van de groepjes zich op samenwerking tussen de dorpen en dan specifiek tussen basisscholen, sozen en sportverenigingen. Niet alle ideeën waren even realistisch. Gebouwen werden zonder pardon gesloopt en functies overgeheveld naar andere accommodaties. Over de financiën was niet altijd nagedacht. Want een brug bouwen tussen sporthal De Kruisweide en Maraboe in Sevenum zal het nodige geld gaan kosten, evenals de aanleg van kunstgrasvelden in de laatstgenoemde.

Het winnende groepje had zich gebogen over de accommodaties in Horst. Zij willen van deze kern een cultureel en culinair centrum maken. De Mèrthal en ’t Gasthoês zijn vervallen en zien er oud uit, aldus de vijf leerlingen. Dat kan anders. Door ’t Gasthoês wit te verven past het beter bij de winkels op de hoek Herstraat/Gasthuisstraat menen zij. “’t Gasthoês moet zich meer gaan richten op kunst en cultuur. Wel is het belangrijk dat ze goede marketing voeren, zodat mensen ook weten wat er te doen is.” De Mèrthal vinden zij geschikt voor een zogenoemde foodhall, met kraampjes met onder meer etenswaren.

De ideeën van de leerlingen worden meegenomen in de brainstormsessies die nog volgen in de dorpen.

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie