Horst aan de Maas Ondernemend: Jenniskens

20-9-2012 door: Redactie
Jenniskens Tuinbouwloonbedrijf & Cultuurtechniek is trotse deelnemer van het Horst aan de Maas Ondernemend Podium. Maar wat is Jenniskens precies? Aan het woord is John Jenniskens, directeur van Jenniskens Tuinbouwloonbedrijf en Cultuurtechniek.

“In 1966 begon mijn vader, Thei, met het uitvoeren van gemechaniseerde werkzaamheden in tuinbouwkassen. Het tuinbouwloonwerk is nog steeds een belangrijke tak van ons bedrijf. Het ruimen van het gewas aan het einde van de teelt is een belangrijk onderdeel hiervan. Naast het werk in de tuinbouw, is er in de loop van de jaren veel ander werk bijgekomen, samengevat onder de noemer cultuurtechniek.”

Hij licht toe: “Enkele voorbeelden van projecten waaraan wij werken zijn: aanleg van containervelden, aanleg en onderhoud van gazons, grond- en graafwerk voor nieuwbouw kassen en bedrijfshallen, tuinen en sport- en recreatieterreinen en aanleg van eb- en vloedsystemen. Wij werken vaak in deze regio, maar het komt ook voor dat we op Texel asperges aanleggen, of in het buitenland het grond- en graafwerk voor een containerveld of een kassencomplex uitvoeren.”

Kenmerkend voor Jenniskens is hun betrokkenheid. “Betrokkenheid is voor ons hét sleutelwoord. Door een combinatie van betrokkenheid, deskundigheid en ervaring kunnen wij het eindresultaat leveren wat onze klant verlangt. Onze medewerkers denken mee met onze klanten en zoeken samen met de klant naar oplossingen. Daarbij speelt deskundigheid natuurlijk een grote rol. De betrokkenheid gaat verder dan onze klantenkring. Wij dragen ook ons steentje bij aan het verenigingsleven en aan evenementen in de regio. Verder ben ik zelf actief in diverse organisaties, zoals het regiobestuur van Cumela (branchevereniging), het bestuur van een tuinbouwloonwerk-studieclub en de Industriële Club Horst”, vertelt John Jenniskens.

“Wij doen mee aan de Floriade om onze betrokkenheid bij de regio te benadrukken. Door de Floriade verwachten wij een positieve boost voor de regio en vooral voor de agribusiness. De contacten die hieruit voortvloeien, kunnen tot mooie dingen leiden. Wat en hoe, dat zal in de toekomst blijken.”

“Naast onze deelname aan het Horst aan de Maas podium hebben wij werkzaamheden verricht bij de aanleg van het Floriade terrein. Verder zijn we ook betrokken bij het aspergepaviljoen van Aceera”, vertelt John Jenniskens.

Meer informatie over Horst aan de Maas Ondernemend en Jenniskens Tuinbouwloonbedrijf & Cultuurtechniek vindt u op www.horstaandemaasondernemend.nl

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie