Inwoners praten over Mussenbuurt

8-7-2015 door: Redactie
Bewoners van de Mussenbuurt in Horst kwamen onlangs samen in Museum De Kantfabriek in Horst om te praten over hun buurt. De bijeenkomst was georganiseerd door inwonerswerkgroep Mussenbuurt in samenwerking met de politie, gemeente, Wonen Limburg en Synthese.
maskTop
Inwoners praten over Mussenbuurt
maskBottom

Meer sociale activiteiten en burenhulp en minder zwerfafval en hondenpoep. Daar willen inwoners van de Mussenbuurt in Horst zich de komende tijd voor inzetten. De Mussenbuurt is een multiculturele buurt ten westen van het centrum van Horst met ruim 300 huishoudens die wonen in een mengsel van sociale huur- en koopwoningen. In het verleden organiseerde de werkgroep Mussenbuurt veel activiteiten met en voor de wijk, zoals een burendag en een kerstviering. De afgelopen jaren was de rek er echter een beetje uit. Zo bestond de werkgroep Mussenbuurt in 2014 nog maar uit vier leden. Sabrina van den Bekerom van de werkgroep: “We konden het niet meer alleen bolwerken. We waren dringend op zoek naar nieuwe aansluiting in onze buurt. We vroegen ons af wat mensen in de buurt nu echt belangrijk vinden. Waar zouden ze zich voor willen inzetten?”

De werkgroep zocht hulp bij de gemeente, wijkagent, woningbouw en sociaal werk. Sabrina: “Samen met deze instanties hebben we op een mooie lentedag gesprekken gevoerd met jonge en oude bewoners in de speeltuin op het centraal gelegen Merelplein.”

Uit de gesprekken kwam duidelijk naar voren waar mensen zich zorgen om maken in de wijk, maar ook waar zij trots op zijn en waar ze zich voor zouden willen inzetten. Tijdens de buurtbijeenkomst konden inwoners aangeven wat ze de allerbelangrijkste onderwerpen vinden voor leefbaarheid in hun buurt. Sabrina: “Overlast van afval was de overduidelijke winnaar, gevolgd door hondenpoep, meer ­activiteiten in de wijk en hulp voor buren die het nodig hebben.” Met deze onderwerpen gaan een aantal bewoners en leden van de werkgroep Mussenbuurt nu aan de slag.

Inge Nabbe van Wonen Limburg: “Super dat de mensen de handen uit de mouwen willen steken voor hun eigen buurt.” Gemeente Horst aan de Maas heeft naar de zorgen van buurtbewoners geluisterd en gaat ­pictogrammen over afvalscheiding verspreiden in de buurt en een afvalcoach inschakelen om zwerfafval te helpen voorkomen. Na de zomer volgt er weer een bewonersavond om met elkaar te delen hoe het staat met de leefbaarheid en acties voor de buurt.

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie