Kansen in Horst aan de Maas

28-6-2018 door: Redactie
Het gaat goed in Horst aan de Maas, zo te zien aan de overvolle terrasjes, het bruisende verenigingsleven, de initiatieven van onderop en de bloeiende economie. Niets meer aan doen zou je zeggen, maar toch wel…

Want al deze zaken hebben ook een andere kant: terrasjes zijn voor veel mensen niet te betalen, het verenigingsleven heeft moeite om de jeugd aan zich te binden, initiatieven van onderop vragen veel vrijwillige inzet en vergen veel expertise en de economie die draait door. Voor die almaar groeiende economie hebben we mensen nodig die het werk willen doen. Mensen die vaak uit het buitenland hier naartoe komen, al dan niet tijdelijk.

Onlangs werd in de gemeenteraad gesproken over het huisvesten van arbeidsmigranten. Dit onderwerp staat hoog op de agenda van de politiek, maar ook in de dorpen leeft het. Betrokken burgers ervaren of vrezen overlast door de concentraties van arbeidsmigranten in, nabij of aan de rand van de kernen. Ondernemers echter zeggen dat ze niet kunnen ondernemen omdat er geen of onvoldoende geschikt personeel gevonden kan worden.

In de gemeenteraad hebben wij vragen gesteld over dit onderwerp en het CDA was blij dat wij “eindelijk het probleem onderkenden”. De SP heeft jaren geleden het probleem al op de agenda gezet en er is een werkgroep waarin mensen uit verschillende dorpen zitting hebben. De insteek van de SP is fundamenteel anders: wij vinden de komst van arbeidsmigranten goed als alle mensen in Horst aan de Maas aan het werk zijn, als arbeids­migranten volgens de Nederlandse CAO worden betaald en als er voldoende huisvesting beschikbaar is. Als er aan één van deze voorwaarden niet wordt voldaan is, wat de SP betreft, de komst van arbeidsmigranten niet aan de orde. Vervelend voor ondernemers misschien, maar het scenario van een krimpeconomie zou wel eens de redding kunnen zijn van onze aarde en dus ook van Horst aan de Maas. Misschien zo gek nog niet om dit eens op deze manier te gaan bekijken.

Sonja van Giersbergen,
SP-fractie Horst aan de Maas

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie