RecreŽren op Floriadeterrein: nu en in de toekomst

28-6-2018 door: Redactie
Afgelopen zondag heb ik het Floriadeterrein weer eens hardlopend verkend. Genoten van honderden recreanten. Van voetgolfers tot bootcampers, van wandelaars tot honden en van vliegeraars tot dansers en muzikanten. Een veelvoud aan positieve energie en inspiratie.

Voor ons een logisch gevolg van de ontwikkelingen op Greenport. Een balans tussen bedrijvigheid in allerlei sectoren enerzijds en beleving en recreatie anderzijds. Een gebied dat wat ons betreft het toonbeeld wordt van duurzaamheid en gezondheid. Een ambitie waarmee we goede stappen zetten. Zo zijn er op het dak van één van de distributiecentra 28.000 zonnepanelen geplaatst. Een eerste stap van de velen die nodig zijn. Een visie die wordt gedeeld door de directie van Greenport Venlo die concreet met de duurzaamheidsambitie aan de slag is gegaan.

Bij een werklandschap dat een toonbeeld van gezondheid is hoort wat ons betreft ook de mogelijkheid om te recreëren. Bewegend genieten van de omgeving, schone lucht en elkaar. De zondagochtend zoals ik hem afgelopen week beleefde moet wat ons betreft de komende tientallen jaren behouden blijven en verstrekt worden in het gebied. Een mening die minder breed wordt gedeeld. Zo lijkt de directie voorstander van een, buiten kantoortijden, afgesloten werklandschap.

Wat ons betreft is dit onbespreekbaar. De inwoners en ondernemers van de regio hebben voor een groot deel gezorgd voor de totstandkoming van dit prachtige gebied. Wij zullen dan ook snel met een voorstel komen dat oproept dat het gebied ook over 20 jaar nog bewandeld, bevliegerd, bedanst en besport wordt.

Roy Bouten,
PvdA Horst aan de Maas

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie