Parkeren tijdens ver-nieuwbouw 't Gasthoęs

28-6-2018 door: Redactie
Enkele weken geleden is gestart met de verwijdering van asbest­daken en het aanbrengen van adequate dakbedekking op de seniorenwoningen in Hof te Berkel.

Daarbij is een groot aantal parkeerplaatsen gebruikt voor onder andere de opslag van materialen et cetera. Een groot deel van de parkeergelegenheid is daardoor niet gebruikt kunnen worden door de bewoners aldaar en zij hebben gebruik gemaakt van parkeergelegenheid elders rondom c.c. ’t Gasthoes.

Vanuit onder andere de ondernemers in het centrum is aangegeven dat klanten, die in het (winkel)centrum moeten zijn, moeilijker een parkeerplaats kunnen vinden. De klus is nagenoeg klaar en dit parkeerprobleem zal voor nu wellicht snel opgelost zijn. Maar... In het najaar wordt gestart met de revitalisering van c.c. ’t Gasthoês en omgeving. Dit betekent dat hier bouwverkeer, bouwketen en medewerkers gebruik moeten maken van de parkeervoorzieningen rondom ’t Gasthoes en de omgeving Hof te Berkel. Het CDA heeft het college verzocht daarom alles in het werk te stellen om de parkeergelegenheid in die omgeving zoveel mogelijk te ontzien en te behouden voor (het groeiend aantal) aanwonenden en winkelend publiek en een goede plek te zoeken voor bouwketen en parkeergelegenheid voor werknemers van bedrijven die werkzaam zullen zijn bij het Gasthoes en omgeving. Ook hebben wij het college verzocht ten behoeve van de te nemen maatregelen hierover met betrokken aanwonenden en centrummanagement afstemming te zoeken.

Annemie Craenmehr-Hesen,
raadslid CDA Horst aan de Maas

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie